Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Seyid-Rzayeva Seyid-Nisə Mirtağı qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 15.11.1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Qadağan zonası olmayan HgTe tipli yarımkeçiricilərdə kinetik effektlərin nəzəriyyəsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

73

32

 

21 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Qadağan  zonası  olmayan  НgTe və CdxHg1-xTe yarımkeçiricilərində  kinetik effektlərin nəzəriyyəsi  qurulmuşdur.   Bu nəzəriyyə НgTe və CdxHg1-xTe –un (x<0.16) keçiriciliyinin və termoelektrik hərəkət qüvvəsinin temperatur asılılığında 30 K  temperatur ətrafında minimumun  yaranmasına aid eksperimenti izah edir.

2. Yarımkeçirici yarımmaqnit nanoboruda böyük  radiuslu Frölix polyaronun nəzəriyyəsi  qurulmuşdur. Göstərilmişdir ki, sərbəst elektronlar və maqnit ionlarının lokallaşmış elektronları  arasında mübadilə qarşılıqlı təsiri polyaronun əlaqə enerjisini və effektiv kütləsini azaldır. 

Elmi əsərlərinin adları 1. S.M.Seyid-Rzayeva. “İnfluence of the screeninq effect on polaron energy in a nanotube.” Physika Scripta 85(2012), 035707, p.1-5.

2. S.M.Seyid-Rzayeva. “Phonon-polaron effekt in diluted magnetic semiconducting nanotubes.” Lowdimensional systems and nano-structures. Physiсa Е 44 (2012), p.1945-1949.

3. S.M.Seyid-Rzayeva. “Effect of screeninq on the phonon-polaron states in a nanotube of diluted magnetic semiconductor” Low temperature Physics, v. 39, No 6, (2013), p.642-648.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 6 il (1993-1998)  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393416 
Mobil tel. (+994 51) 8104388 
Ev tel. (+994 12) 4927116 
Faks  
Elektron poçtu s-nisa@rambler.ru