Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Süleymanov Zaur İsmayıl oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəh. 
Təvəllüdü 23.10.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADPU 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

“Selenin kristallaşmalarının rentgenoqrafik və termoqrafik üsülları ilə tədqiqi“ 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

18

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Rentgenoqrafik və termoqrafik üsüllarla Cu8GeSe6, Cu8GeS6, birləşmələrində dönən struktur  faza keçidi təyin edilməsi, bu  keçidlərin termodinamik və kinetik  parametrləri təyin edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Rəhimov R.N., Əliyeva Y.R., Süleymanov Z.İ. , Hüseynov Q.Q. Cu5SmSe4 birləşməsində kinetik xassələrin xüsusiyyəti. AMEA “Xəbərlər” , 2011 il, cild XXXII, № 5.

2. R.N.Rəhimov, Y.R.Əliyeva, Z.İ.Süleymanov, Q.Q.Hüseynov, Cu5SmSe4 birləşməsində kinetik xassələrin xüsusiyyəti, AMEA Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, fizika və astronomiya 2011, №5.

3. Е.Р. Алиева, И.Я. Алиев, З.И. Сулейманов, А.С.Аббасов «Термодина¬ми¬ческие свойства системы Cu2Se - Sm2Se3», Fizika, 2009, c.XV, № 2, s. 109–110.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri fərmanı 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Elmi katib 
Xidməti tel. (+994 12) 5397423 
Mobil tel. (+994 51) 9577787 
Ev tel. (+994 12) 4923150 
Faks  
Elektron poçtu elmi­_katib@physics.ab.az