Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Tağıyev Vaqif Səfər oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 28.02.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.07

Bərk cisimlər fizikası

Paramaqnitionlu kristallarda maqnit rezonans hadisələri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

8

 

6
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı


Əsas elmi nailiyyətləri

1.Temperatur Qrin funksiyası üçün zəncirvari tənliklərin ayrılmasının qeyri-standart üsulu müəyyənləşdirilmişdir.

2. Geniş zolaqlı yarımmaqnit yarımkeçirici kristallarda mübadilə qarşılıqlı təsir mexanizmi müəyyən olunmuşdur.

3.Maqnit ifrat qəfəslər üçün Qrin funksiyası metodu işlənmişdir.

4. Maqnit ifratqəfəslərdə və nanoməftillərdə (nanonaqil) spin dalğalarının enerji spektrinin hesablanması metodikası təkmilləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Алиев М.Н., Тагиев В.С., «Нестандартная формулировка теории возмущения для функции Грина» Изв. ВУЗов 1988, №7, с.43.

2. Aliev M.N., Tagirov L.R., Tagiev V.S. ,“The theory of ESR hyperfine-structure narrowing as applied to wide-gap semimagnetic semiconductor”. Journal of Magnetic Resononces Series 1996 A133, p.16-25.

3. Tanriverdiyev V. A., Tagiyev V.S.,”Green function method for ferromagnetic superlattice” Superlattices and Microstructures, vol. 43, №.3, 2008.

4. В.А.Танрывердиев, В.С.Тагиев, Г.Г.Керимова К теории локальных спиновых возбуждений в гексагональных ферромагнитных полупровод-никовых нанопроволоках. Микронанотехноло-гии в электронике. Материалы VIII междуна-родной научно-технической конференции, Нальчик, Россия, 30 Maя-4 Июня 2016 стр. 6266

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5392043 
Mobil tel. (+994 55) 9261814
Ev tel. (+994 12) 4923359 
Faks (+994 12) 5395961 
Elektron poçtu v_tagiyev@yahoo.com