Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Vəliyev Ramiz Qasım oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəh. 
Təvəllüdü 18.10.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Aşağı temperaturlarda АIIВ2IIIС4VI  tipli bəzi yarımkeçiricilərin qəfəsini dinamikası və termodinamik xassələri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

63

 

35


19 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq, TlCrS2(Se2) laylı yarımkeçirici ferromaqnetiklərində ferromaqnit faza keçidin yuklərinin daçınmasına təsiri müəyyən olunmuşdur. İlk dəfə olaraq, TlFeS2(Se2) yüksək zəncirvari yarımkeçirici birləşmələrində kvazibirölçülü antiferromaqnit nizamlamanın temperatur məsafəsinin mövcüdluğu təyyin olunmuşdur. TlFeS2(Se2) kvazibirölçülü antiferromaqnetiklərin Neel birölçülü temperatur ətrafında superparamaqnit vəziyyətdə olmalarının mexanizminin izahı verilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Велиев Р.Г., Садыхов Р.З., Керимова Э.М., Асадов Ю.Г., Джаббаров А.И. Электрофизические и магнитные свойства слоистых полупроводниковых ферромагнетиков TlCrS2, TlCrSe2. Неорган. материалы, 2009, т.45, №5, с.528-533.

2. Велиев Р.Г. О магнитном фазовом переходе в сильноцепочечных полупроводниковых соединениях TlFeS2, TlFeSe2. ФТП, 2011, т.45, №2, с.162-165.

3. Велиев Р.Г. О суперпарамагнетизме в квазиодномерных полупроводниковых антиферромагнетиках TlFeS2, TlFeSe2. ФТП, 2012, т.46, №10, с.1286-1287.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 3 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395913 
Mobil tel. (+994 50) 6149456 
Ev tel. (+994 12) 5383376 
Faks (+994 12) 5395961 
Elektron poçtu ramizveliyev@gmail.com