Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Xəlilova Hədiyyə Xəlil qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağcabədi rayonu   
Təvəllüdü 03.12.1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (Bakı Dövlət Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adж02.00.01

Qeyri-üzvi kimya

Titanomaqnetit konsentratlarının kompleks emalı prosesində vanadiumun çıxarılması 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

 

28

 

5

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Titanomaqnetit mineralının kompleks emalı zamanı baş verən kimyəvi proseslərin tədqiqi, vanadiumun sənaye əhəmiyyətli kimyəvi maddə şəklində çıxarılması üçün ekoloji təmiz və səmərəli 2 yeni texnoloji üsulun işlənməsi;  Abşeron yarımadasında ətraf mühitin zərərli tullantılarla çirklənməsinin tədqiqi və ekosistemə potensial təsirinin sistemli təhlili, ətraf mühitin yaxşılaşdırılması üzrə normativ sənədlərin və ekoloji təmiz üsulların işlənib  hazırlanması 
Elmi əsərlərinin adları 1. The anthropogenic impact on surface waterresources in Azerbaijan (Azərbaycanda səthi su resurslarına antropogen təsir), sc. j. “Energy & Environment” of UK, v.25, № 2, 2014, pp. 343-356. 

2. Исследование очистки воды от нефтяных загрязнений (Neftlə çirklənmiş suların təmizlənməsinin tədqiqi) . ж. «Химическая промышленность» России, т. 90, № 1, 2013, стр. 45-49.

3. Neft-qaz istehsalından alınan  zərərli tullantıların təsnifatı: Abşeron yataqları timsalında. ANT j.,   № 12, 2013, s. 58-63.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının prof. doktoru
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Beynəlxalq Bakı “Energiya, Ekologiya, Ekonomiya” Konqreslərinin təşkilat komitəsinin və  3 dilli “Ekoenergetika” elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü     
Təltif və mükafatları AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Əsas iş yeri və ünvanı Böyük elmi işçi  
Vəzifəsi (+994 12) 5397218 
Xidməti tel. (+994 50) 7933575 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu khalilova@rambler.ru