Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Yüzbaşov Eltac Rəmzi oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 05.05.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi  
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Psevdoparabolik model və onun Bi1-xSbx(x≤0.12) bərk məhlullarının qalvano- və termomaqnit xassələrinin izahına tətbiqi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27

7

 

3
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə psevdoparabolik modeli Bi1-xSbx (x≤0.12) bərk məhlullarının qalvano- və termomaqnit xas­sə­lərinin izahına tətbiq etmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Environmental impact of magistral oil pipelines. Proceedings of the 2-nd Energy and Environ-ment Symposium, Trabzon, Turkey, 1998.

2. Air pollution in oil industry of Azerbaijan. Proceedings of the 3-rd International Conference for Ecosystems and Sustainable Development, 6-8 June 2001, Alicanta, Spain.

3. Переопределение значений монохроматических коэффициентов поглощения аммиака в видимой области спектра в условиях атмосфер Юпитера и Сатурна. ŞAR, sentyabr, 2009.

4. Исследование валентной зоны сплава Bi0,84Sb0,16 легированным оловом. «Fizika», cild XV, №2, 2009, 138-140.

5. Redetermination of monochromatic absorption coefficients’ values of ammonia in visible range of the spectrum for atmospheres of Jupiter and Saturn. Fizika, cild XV, №4, 2009, 61-66.

6. Temperature dependence of the kinetic properties of alloy Bi0.94Sb0.06 . Fizika, cild XVI, №2, 2010. s. 317-320.

7. Comparison of the valence band structure peculiarities in the Bi1-0.84-Sb0.16-Sn0.01 and pure se¬miconducting Bi1-xSbx alloys”. 17th International Conference on Ternary and Multinary Compounds (ICTMC-17), Institute of Physics Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, 2010.

8. Redetermination of monochromatic absorption coefficients’ values of ammonia in visible range of the spectrum for atomspheres of Jupiter and Saturn. XVII. Ulusal Astronomi Kongresi. 31 Ağustos – 4 Eylül 2010, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2010. Özet kitabı, s.16-18.

9. Исследования планет в Шамахинской астрофизической обсерватории им. М.Н.Туси НАН Азербайджана. Аzərbaycan Astronomiya Jurnalı № 3, 2010, s.5-14.

10. Comparison of the valence band structure peculiarities in the Bi1-0.84-Sb0.16-Sn0.01 and pure semiconducting Bi1-xSbx alloys”. Fizika, cild XVI, №3-4, 2010. s. 29-32. Sries:en.

11. Gas formation regularities at the consecutive and simultaneous impact of ionizing radiations and heat on Turkish lignites. “Fuel”, Elsevier Publishing, vol. 90, N 8, 2011, pp.2555-2559.

12. Comparison of the valence band structure peculiarities in the Bi1-0.84-Sb0.16-Sn0.01 and pure semiconducting Bi1-xSbx alloys”. Japanese Journal of Applied Physics, Special Issue: Ternary and Multinary Compounds, vol. 50, N 5, 2011, p. 05FH06.

13. Энергия Ферми полуметаллического сплава Bi0.94Sb0.06 в области температур 77–300 K. AMEA Xəbərlər, cild XXXI, N 5, 2011. s. 129-135.

14. Temperature dependence of thermoelectric power for Bi0.94Sb0.06 in the temperature range of 77–300 K and Fermi energy of electrons: pseudoparabolic model. Beynəlxalq Konfrans "Böyük Miqyaslı Tədqiqat Layihələri – 2012: Yüksək texnologiyalar üçün materialşünaslıq və informatika. Bakı, 9-12 noyabr 2012-ci il, səh.32.

15. Температурная зависимость термоэдс в сплаве Bi0.94Sb0.06в области температур 77÷300K и энергия Ферми электронов: псевдопараболическая модель. AMEA Xəbərlər, cild XXXII, N 5, 2013. s. 92-99.

16. Analysis of temperature dependence of kinetic coefficients of Bi0.88Sb0.12 alloy. Fizika, cild XIX, №2, 2013. s. 75-77. Section:en.

17.Electrical and Thermoelectrical Properties of TlIn1-xYbxTe2 (0≤ x≤0.10) Solid Solutions in the Temperature Range of 80–1000 K. Acta Physica Polonica A, vol. 129, No 1, (2016), pp. 69-74.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1. Ekoloji gimnaziyada fizika müəllimi (1992-1994).

2. Azərbaycan Universiteti nəzdində ingilis dilli gimnaziyasında fizika və informatikadan baş müəllim (1992- 2006). 

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7605413 
Ev tel. (+994 12) 5662479 
Faks  
Elektron poçtu eltaj100@yahoo.com