Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Zöhrabbəyova Zaura Mövsüm qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 30.08.1966 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

“Mürəkkəb aşqarlanmış Ge-Si <Cu, Al, Sb> kristalların alınması və elektrik xassələri” 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38

 

14

 

6
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Riyazi modelləşdirmə üsulu ilə Ge-Si ve AIIIBV birləşmələrinin bərk məhlul kristallarının fərqli metodlar ilə alınması üçün göyərdilmə optimal rejimləri tapılması.

Nəticələrin istifadəsi ilə GexSi1-x (0≤x≤3) kristalların təzə metodları ilə alınması və elektro-fiziki xassələrini öyrənilməsi.

Elmlər namizədi dissertasiyanın nəticələri “Lambert Academic Publishing”, Alman nəşriyatında 2013-cü ildə kitab formasında çap olunub.

Elmi əsərlərinin adları

1. Agamaliev Z. A., Kazimova V. K., Zakhrabekova Z. M., Azhdarov G.Kh. Modeling the concentration profiles aluminum and indium impurities in crystals of germanium-silicon solid solutions. Inorganic Materials, 2016, Vol. 52 No. 3, pp. 244–247

2. Kazimova V. K., Alekperov A. I., Zakhrabekova Z. M., Azhdarov G. Kh. Distribution of Al and In Impurities along Homogeneous Ge–Si Crystals Grown by the Czochralski Method Using Si Feeding Rod// Crystallography Reports, 2014, Vol. 59, No. 3, pp. 415–417

3. Zakhrabekova Z.M, Кристаллы твёрдых расторов Ge-Si. Получение и электрические свойства сложнолегированных кристаллов Ge-Si с примесью меди, алюминия и сурьмы. Deutschland: Lambert Academic Publishing (2013) 139.

4. Azhdarov H.Kh., Zeynalov Z.M., Zakhrabekova Z.M. Kyazimova A.I. Electroactive Complex in Thermally Treated Ge-Si<Cu,Al> Crystals // Crystallography Reports, 2010, v. 55(3), p. 462-465

5. Zakhrabekova Z.M., Zeynalov Z.M., Kyazimova V.K., AzhdarovG.Kh. Segregation of Aluminum and Indium Impurities in Ge1-xSix Crystals // Inorganic Materials, 2007, v. 43, № 1, p. 1-5

6. Kyazimova V.K., Zeynalov Z.M., Zakhrabekova Z.M., Azhdarov G.Kh. Distribution of Aluminum and Indium Impurities in Crystals of Ge-Si Solid Solutions Grown from the Melt // Crystallography Reports, 2006, v. 51(1), p. S192-S195

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1992-1997 il ərzində 27 saylı  Bakı orta məktəbində  fizika müəlliməsi  
Digər fəaliyyəti  2010-cu ildə Türkiyənin Ankara şəhərində keçirilən nanotexnologiyaya həsr olunmuş «Təmiz otaq» üzrə ixtisasartırma kurslarında iştirak edərək sertifikata layiq görülmüşdür.  
Təltif və mükafatları AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Əsas iş yeri və ünvanı Aparıcı elmi işçi 
Vəzifəsi  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 6762349 
Ev tel. (+994 12) 4935345 
Faks  
Elektron poçtu zauras@rambler.ru