Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

İbrahimov Tahir Cümşüd oğlu

 

Anadan olduğu yer Baki şəhərı, Azərbaycan 
Təvəllüdü 01.04.1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universitetı 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.10

Dielektriklər və yarimkeçiricilər fizikası

A3B6 tipli qüclü anizotrop kristallarda kombinasiya optik hadisələr 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

133

 

102

 

47 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri - Fəza toru yaradan maye kristal kompozitlərin alınmasının universal metodunu işləmiş və bir sıra bu cür kolloidlər almışdır;

- şüalanmanın, zərrəcik – maye kristal sisteminə əsaslanan idarəolunan selektiv filtirlənməsi və modulyasiyasının yeni metodunu işləmişdir;

- müxtəlif növ zərrəciklər daxil etməklə maye kristallarda elektropotik effektlərin istismar xarakteristikalarını yaxşılaşdırmışdır;

- arqon ionlari ilə bımbardman edilmiş İQ şəffaf altlıq üzərində MK molekullarının ilkin bircins düzülüməsinin mümkünlüyünü göstərmişdir; məsamələrə lümenisensiyaedici maye kristal daxil etməklə məsaməli silisiumun şüalanmasının idarə olunmasının və artırılmasının mümkünlüyünü göstərmişdir;

- MK – zərrəcik və MK – rəngləyici sistemlərində koherent şüalanmanın dalğa uzunluğunun idarə edilməsinin mümkünlüyünü eksperimental olaraq göstərmişdir;

Elmi əsərlərinin adları 1. T.D.Ibragimov, G.M.Bayramov,Application of dual-frequency li¬quid crystal for tunable selective filtration of infrared radiation. Optik.124 (2013)6666-6668.

2. T.D.Ibragimov, G.M.Bayramov,Influence of small particles on Carr–Helfrich electrohydrodyna¬mic instability in the liquid crystal, Optik.124 (2013)3004-3006

3. T.D.Ibragimov, G.M.Bayramov, A.R.Imamaliyev Clark-Lagerwall effect in the small particles-ferroelectric liquid crystal system, Optik.124 (2013) 343-346.

4. T. D. Ibragimov, G.M.Bayramov. Novel type of tunable infrared filters based on the Al2O3 particles – liquid crystal system. Infrared Physics and Technology. 55, No1 (2012) 56-59.

5. T. D. Ibragimov, N. D. Ismailov, G.M.Bayramov, and A.R.Imamaliyev, Orientation of liquid crystalline molecules on mid-IR transparent plates subjected to ion bombardment, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 541 (2011) 260–265.

6. T.D.Ibragimov, E.A.Allahverdiyev, G.M.Bayramov, and A.R.Imamaliyev, Selective modulation of infrared radiation by an Al2O3 particles – liquid crystal system, Journal of Applied Spectroscopy, 78 (2011) 445-449.

7. T.D.Ibragimov. Cristiansen effect in the Al2O3 particles – liquid crystal system. Journal of Applied Spectroscopy.76, No5, (2009) 793-796

8. T.D.Ibragimov, N.J.Ismailov, E.A.Allahverdiyev, I.S.Hasanov. Investigation of orientation of liquid crystalline molecules on the substrates subjected argon ion bombardment by the methods of infrared spectroscopy. Journal of Applied Spectroscopy. 75, No6, (2008) 766-770.

9. T.D.Ibragimov. Optical absorption in TlGaSe2crystals near two-phonon states zone. Journal of Low Temperature Physics. 147 (1/2) (2007) 1-6.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan İncəsənət Universiteti (1978-1983), texniki peşə məktəbi №17(1991-1995), Bakıda Amerika Universiteti(1996-2000). 
Digər fəaliyyəti  İbrahimov T.C. aşağıdakı layihələrin rəhbəri olmuşdur: “Yeni foton cihazlarının yaradılması üçün kolloid-maye kristal kompozitlərin optiki xassələrinin tədqiqi” (Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzi, 4172 saylı layihə, 2007 – 2010-cu il), “Nanostrukturlaşdırılmış maye kristal sistemləri əsasında idarə olunan işıq mənbələri” (Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzi, 5352 saylı layihə, fevral, 2011 – iyul, 2012-ci il), “Ətraf mühitin monitorinqi üçün kicik zərrəcik-maye kristal əsasında orta İQ diapozonda işləyən idarə-olunan dispersiya filtirlərinin işlənib hazırlanması” (Ф10АЗ-004 saylı Belarusiya – Azərbaycan birgə qrant layihəsi, aprel, 2010 – mart, 2012-ci il), ”Qeyri-xətti optika üçün maye kristal nanokolloidlərin işlənib hazırlanması” (Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzi, 5821 saylı layihə, mart, 2014 – sentyabr, 2015-ci il) və “Şüşəvarı yarımkeçirşci sistemlər əsasında fiber-optik ötürücülərinin işlənib hazırlanması” (Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzi, 5596 saylı layihə, mart, 2012 – aprel, 2014 - yanvar) layihəsində icraçı. 
Təltif və mükafatları Birinci Respublika ixtiralar müsabiqəsində 3-cü yer, 2013 il.
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4324268 
Mobil tel. (+994 55) 9290465 
Ev tel. (+994 12) 4310992 
Faks (+994 12) 4310992 
Elektron poçtu tdibragimov@mail.ru