Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Ədilov Atasoltan Əliskəndər oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şamaxı rayonu 
Təvəllüdü 05.08.1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Moskva Texniki Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.14

İstilik fizikası və molekulyar fizika

Daxili fırlanma və ikiqat kvant rezonansları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27

4

 

4

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

-С grup simmetriyasına aid molekulların gamiltonian reduksiya edilmişdir;

-С grup simmetriyasına aid molekulların millimetr və submillimetr spektrlərinin hesablanması üçün proqramlar paketi hazırlanmışdır;

-goç-konformerli izopropil spirtinin spektroskopik sabitləri birmənalı təyin edilmişdir;

-goç-konformerli izopropil spirtinin 800-dən artıg millimetrlik və submillimetrlik xətləri identifikasiya edilmişdir

Elmi əsərlərinin adları 1. Qajar Ch.O., Musaev S.A., Mehtiev M.A., Adilov A.A., Naumenko O.V., Malikova A.B., Ulenikov O.N. On the Investigation of Internal rotations in CH3CH2OH and (CH3)2CHOH molecules. Abstr. XI Colloguima High Resolution Molecular Spectroscopy, Giessen, West Germany, 1989, p. 18.

2. Ulenikov O.N., Malikova A.B., Qagar Ch.O., Musaev S.A., Adilov A.A., Mehtiev M.A. On The Analysis of the Gauche-form Microwave Spectrum of the Isopropyl Alcohol Molecule. J. Mol. Spectrosc., 1990. v. 145, N 1, p. 262-269.

3. Адилов А.А., Джафаров Дж.А., Каджар Ч.О., Мусаев С.А. Спектры гош-конформера молекулы изопропанола в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн. Журнал прикладной спектроскопии, т.75, N 5, стр.659-666, 2008.

4. Адилов А.А., Джафаров Дж.А., Каджар Ч.О., Кязимова С.Б., МусаевС.А. Миллиметровые и субмиллиметровые спектры гош-конформера молекулы изопропанола. Баку-2009.                                                                           

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

 

Pedaqoji fəaliyyəti 1995-2001 cü illərdə Azərbaycan Texniki Universiteti 
Digər fəaliyyəti  Spektral xətlərin forması tədbiq edilmişdir 
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Kicik elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50)  3435790 
Ev tel. (+994 12) 4332866 
Faks  
Elektron poçtu atasultan@mail.ru