Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əkbərov Hüseyn Kazım oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Şərur rayonu 
Təvəllüdü 07.11.1946 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası 

Elastiki deformasiya halında selen diodlarının elektrofiziki xassələrin tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60

 

10


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

3 ədəd şəhadətnamə, 2 ədəd patent

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə laboratoriya şəraitində selen diodlarının elektroformovka prosesinin təkmilləşdirilməsi. 
Elmi əsərlərinin adları 1. İsayev A.İ., Mekhtieva S.İ., Alekperov R.İ., Jalilov N.Z., Akberov G.K. Curent limited by space clarges in classlike chaleogenide semiconductors of the Se95As5system containg Sm impurity. Ukrainian journal of physics. Vol. 53, №8, 2008.

2. Akberov H.K., Mekhtieva S.İ. Photopiezoelektric effect in Se-based p-n heterojunetions. 5 th international conference. University of the Basgue Country Bilbau Spain. 3-5 september 2009.

3. Mekhtieva S.İ., İsayev A.İ., Alekperov R.İ., Akberov G.K. The infrared spectra glass like semiconductor of AsxSe1-xcontaining Sm impurity. 14-16 september Tabriz-İran. 2010.

4. Мехтиева С.И., Акберов Г.Л. Влияние тензоелектроформовки на электрофизические свойства селена. Проблемы энергетики №3, 2010.

5. İsayev A.İ., Mekhtieva S.İ., Alekperov R.İ., Akberov G.K. İnfluence of rare earte atom (SM) impurity on optical properties of chalcogenide glass like semiconductors of Se-As system. 7-9 july 2011, Cupris, Leskosha Near East Universitety.

6. Мехтиева С.И., Акберов Г.К., Акперов Я.Г. Теплоемкостные методы измерения электрических параметров р-п переходов. Проблемы энергетики. №4, 2012.

7. Alekberov R.İ., İsaev A.İ., Mehdieva S.İ.,  Isaeva G.A.,  Hasanov N.T., Akberov H.K. Structural units formation AsSeS and AsSeTe glasses. GTH International conference TPE 9-11 september 2013. Istanbul, Turkey p.351-354. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

 

Pedaqoji fəaliyyəti 1998-2013 illərdə Ali məktəbdə fizikanın tədrisi 
Digər fəaliyyəti  İnstitutun ictimai həyatında fəal iştirak 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393270 
Mobil tel. (+994 50) 5371701 
Ev tel. (+994 12) 4305379 
Faks  
Elektron poçtu