Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyev İkram Yəhya oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 21.01.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


K-004.08.01

Fiziki-kimya

Gallium və indium xalkogenidlərinin termodinamik xassələrinin tədqiqi və GaS, GaTe monokristallarının göyərdilməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

82

 

68 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Mürəkkəb xalkogenid sistemlərin A-C, B-C, A-B-C (A-Cu, Ag; B-Al, Ga, İn; C-S, Se, Te) və nadir torpaq elementli xalkogenidlərin optik elektronikada perspektiv olan birləşmələrinin termodinamik xassələrinin tədqiqi.  
Elmi əsərlərinin adları 1. Алиева Е.Р., Алиев И.Я., Сулейманов З.И., Аббасов А.С.Исследование термодинамических свойств системы Cu2Se–Sm2Se3. AMEA Fizika İnstitutu “Fizika” jurnalı, cild XIII, № 1–2, 2007 il,səh. 125 -126.

2. Сулейманов З.И., Алиев И.Я., Алиевa Е.Р., Абдуллаева С.Д., Аббасов А.С. Термодинамическое исследование системы Cr2S3– Gd2S3. AMEA Fizika İnstitutu “Fizika” jurnalı, cild XIII, № 3, 2008 il, səh. 166.3. Сулейманов

З. И.,Алиевa Е.Р., Алиев И.Я., Аскерова К.А., Алиева Н.А.Аббасов А.С.Исследование термо-динамических свойств системы YbSe – Ga2Se3. AMEA Fizika İnstitutu “Fizika” jurnalı, cild XIII, № 3, 2008 il, səh. 167 - 168.

4. Алиева Е.Р., Алиев И.Я.,Сулейманов З.И., Аббасов А.С. Термодинамические свойства системы Cu2Se - Sm2Se3. AMEA Fizika İnstitutunun “Fizika” jurnalı, cild XV, № 2,2009 il, səh. 109-110.

5. Аббасов А.С., Алиев И.Я.,Магеррамов А.А., Алиева Н.А., Аскерова К.А. Термодинамические свойства систем Ag-Gd-Te,CuGd-Te. ATU. Elmi əsərlər, № 3, cild X, 34. 2010

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

 

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395921
Mobil tel. (+994 50) 5279349 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu