Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyeva Lalə Əli qızı

 

Anadan olduğu yer Gürcüstan, Bolnisi rayonu, Faxralı kəndi 
Təvəllüdü 31.01.1960
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

01.04.10

Fiziki elektronika

Cu2O, Cu2S, CdS, CdTe və onlar əsasında alınmış çeviricilərin elektrik və fotoelektrik xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

12


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Aşağı temperaturlu kimyəvi çökdürmə üsulu ilə alınmış p-Cu2O nazik təbəqələrinin udma və buraxma spektrlərində qalınlığın kiçilməsi ilə sərhəddin Cu2O monokristalının spektrlərində əsas udma sərhəddinə nəzərən 0.37÷0.44 эВ sürüşməsi müşahidə olunmuşdur. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Э.Н.Заманова, Л.А.Aлиева, Г.Я. Гейдарзаде Оптические свойства образцов Cu2O отожженных в вакууме и на воздухе. Fizika 2007,c. XIII, №1-2,c.202

2. Э.Н.Заманова, Л.А. Aлиева Cтруктура и оптические свойства пленок закиси меди p Cu2O, полученных низкотемпературным химическим осаждением. Fizika 2008,T.XIV, №5,c.195-196

3. Е.А. Джафарова, З.А. Искендерзаде, Л.А. Aлиева, Э.С. Таптыгов Влияние эмиттерного тока на свойства коллекторного перехода Si и Ge транзисторных структур. «Неорганические материалы» 2011,том 47, №3, с.261-265

4.Э.А.Джафарова, З.А.Искендерзаде, А.А.Dовлатoв, Л.А.Алиева,Э.С. Таптыгов Eмкостные свойства микропиксельных лавинных фотодиодов АМEA-nın xəbərləri, fiz-riy. və texn. elmləri seriyası, 2013 c.32, №2, s.16-20

5.Jafarova E.A, Z.Y.Sadygov, F.I.Ahmadov, A.Z.Sadyqov, A.A.Dovlatov, L.A.Aliyeva, E.S.Tapdyqov Features of barrier capacitance mikropixel avalanche Photodiodes at different frequencies. Universal journal of Physics and Applications,2016 , v. 10 ,№1,p 1-4

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

İncəsənət Gimnaziyasında müəllim -1998

“Master Academy”tədris mərkəzi müəllim-2013-2016 illər
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5394057 
Mobil tel. (+994 55) 2751439
Ev tel. (+994 12) 4345914 
Faks  
Elektron poçtu lala1960@rambler.ru