Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyeva Yeganə Rəsul qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 16.05.1977 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Memarlıq İnşaat Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Cu5SmSe4 birləşməsinin fiziki-kimyəvi və elektrofiziki xassələri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18

 

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Cu2Se-Sm2Se3 sistemində əmələ gələn birləşmələrin termodinamik xassələri, Cu5SmSe4 birləşməsinin kompleks şəkildə elektrofiziki xassələri, difraktoqram analizi üsulu ilə heksoqonal struktura malik olması və Sm ionunun bu birləşmədə dəyişkən valentlik ğöstərməsi müəyyən edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları

1. Y.R. Aliyeva,Yahyayev F.F., MehdiyevT.R. Thermody-namic properties of Cu5SmSe4 rare-earth semiconductor compound, ANAS Azerbaijan Journal of Physics. 2014,vol. XX, №4, section: En, p.3-8.

2. Рагимов Р.Н., Алиева Е.Р., Халилова А.А., Джафарова Э.А.Электрофизические свойства соединения Cu5SmSe4. Журнал «Неорганические материалы», Москва, 2012 год, том 48 , № 12 , с. 1303-1309.

3. Rəhimov R.N., Əliyeva Y.R, Əmirov A.S.Hüseynov Q.Q. Cu5SmSe4 birləşməsində xətti genişlənmə və fonon proseslərin xüsusiyyəti. AMEA Fizika İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, cild XXXII,№ 2, 2012 il, səh.60- 65.

4. Джафарова Э.А., Алиева Е.Р., Алджанов М.А., Аббасов А.С. Термодинамические свойства соединения Cu5SmSe4. Журнал «Неорганические материалы», Москва, 2011год, том 47, № 4, с. 403-405.

5. Алиевa Y.R., Алиев И.Я., Сулейманов З.И., Аббасов А.С. Термодинамические свойства системы Cu2Se – Sm2Se3. AMEA Fizika İnstitutunun “Fizika” jurnalı, cild XV, № 2,2009 il, səh. 109-110.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395921 
Mobil tel. (+994 55) 8242036 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu yegana.aliyeva.77@mail.ru