Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əsgərov Həsən Məmməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 09.12.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (Azərbaycan Neft Akademiyası) 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.15

Molekulyar fizika 

Qoş-etanol molekulasının ikiqat RT – MD  rezonans spektroskopiyası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

24 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 13 
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Asimmetrik fırfıra tipli molekulların dipol mometlərinin təyin olunması üçün yeni metod təklif edilmişdir. Kiçik dərinlikli modulyasiya adlandırılan bu metod ikiqat RT-MD rezonanslarının dublet xətlərinin M-komponentlərinin sürüşməsinin öl­çül­­məsinə əsaslanır. Doqquz müxtəlif üçsəviyyəli sistemlərin dubletləri üçün ikiqat kvant rezonans  siqnallarının M-komponentlərinin optimal ayırd edilməsi üçün tövsiyyələr verilmişdir. Bu metodla etanol və izopropanol molekullarının qoş – kon­for­merlərinin dipol momentləri təyin edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları
1. Elektrik molekulyar modulyasiya spektrometri. Ç.O.Qacar, S.A.Musayev, E.Y.Salayev, H.M.Əsgərov.(Azərb.SSR EA Xəbərləri. № 1, 1979 il.) 

2. Asimmetrik fırfıra tipli molekulların dipolmomentlərinin radiotezlikli – mikrodalğalı ikiqat rezonans üsulu ilə təyini. H.M.Əsgərov, Ç.O.Qacar, S.A.Musayev, E.Y.Salayev.(Azərb.SSR EA Məruzələri, Cild 39, № 11. 1983) 

3. İkiqat rezonans spectral xətlərinin forması H.M.Əsgərov, Ç.O.Qacar, S.A.Musayev, E.Y.Salayev(Azərb.SSR EA Məruzələri, Cild 39, № 12, 1983.) 

4. Qoş – etanol molekulunun fırlanma spektrində  Ikiqat RT – MD rezonansları və qadağan  olunmuş keçidlər.   H.M.Əsgərov, Ç.O.Qacar, S.A.Musayev,  E.Y.Salayev(Azərb.SSR EA Fizika İnstitutunun 108 № - li Preprinti. 1984 – cü il)  

5. Qeyriassosiativ mayelərin aşağı tezlik diapa – zondakı dielektrik xassələri Ç.O.Qacar, O.A.Əliyev, S.T.Əzizov,  K.E.Zülfüqarzadə, H.M.Əsgərov, A.C.Xəlilov  (AMEA – nın FR və Texnika Elmləri Bölməsi.  H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutu)    “Fizika” jurnalı   Cild XV, № 1 , 2009 cu il (səh.79 – 80) 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

 

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Bakı şəhəri Səbail Bələdiyyəsinin üzvü  
Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011–ci il 18 oktyabr tarixli 1775 saylı Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5392708,  (+994 12) 5391067  
Mobil tel. (+994 50) 3908400 
Ev tel. (+994 12) 4938192, (+994 12) 4929184  
Faks  
Elektron poçtu alidaq@physics.ab.az