Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əzizov Samir Tarverdi oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 20.12.1967 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi 1. Bakı Dövlət Universiteti

2. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Elmi dərəcəsi Fizika–riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.01

Fiziki eksperimentin texnikası, cihazların fizikası, fiziki tədqiqatların avtomatlaşdırılması

Güclüuducu maddələrin tədqiqi üçün mikrodalğalı metodların işləyib hazırlanması və amidlərin dielektrik xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38

 

4
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Son 5 ildə mayelərin dielektrik spektroskopiyasına həsr edilmiş 12 məqalə dərc olub 
Elmi əsərlərinin adları 1. S.T. Azizov, Ch.O. Kadjar,  O.A. Aliev, K.E. Zulfugarzade, G.M. Askerov, A.J. Khalilov. «Dielectric properties of non – associated liquids in low – frequency region». Fizika, cild XV, №1, s. 79 – 80, 2009.

2. С.Т. Азизов. «Поглотитель электромагнитного  излучения». Fizika, cild XVII, №2, selection: En, s. 88-90., 2011.

3. С.Т. Азизов, Ш.К.Агамурадова, А.Дж. Халилов. «Kompozit materiallar əsasında elektromaqnit şüalanma uducusu». Azərbaycan Respublikası Patent İ 2012 0097, 2012–ci il

4. С.Т. Азизов. “Диэлектрические свойства некоторых амидов и их растворов в диоксане.” Azerbaycan MEA Xəbərlər, Fizika, Riyaziyyat, Astronomiya, № 2, cild  ХХXIV, Bakı, 2014, s. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

 

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Biznes Universitetin Ali riyaziyyat və texniki fənlər kafedrasının dosenti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5388143 
Mobil tel. (+994 50) 3806133 
Ev tel. (+994 12) 5383306 
Faks  
Elektron poçtu samir_azizov@rambler.ru