Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Xəlilova Almaz Əhmədiyyə qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri    
Təvəllüdü 07.03.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

“Ga-Sb-Te üçqat sistemində bərk məhlulların alınması, elektron və fononların səpilmə mexanizmlərinin tədqiqi .” 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

105

 

41

 

21 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri A3-B5-C6bərk məhlullarda və А3В5-МеА3(Ме-Fe,Co) evtektik kompozitlərdə fiziki proseslərin mexanizmləri öyrənilmiş, kristal quruluşları ilə qarşılıqlı əlaqəsi göstərilmişdir.

Evtektik kompozitlər əsasında aşağı temperatur əmsalına malik, xətti və stabil xarakteristikalı tenzoelementlər və cihazlar yaradılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Anisotropic Electrical Properties of a Eutectic InSb + MnSb Composite I. Kh. Mamedov, D. H. Arasly, A. A. Khalilova, and R. N. Rahimov, Inorganic Materials, 2016, Vol. 52, No. 4, pp. 423–428.

2.Thermostable tensoresistors of Co doped GaSb- FeGa1.3 eutectic composites. Sensors and Actuators A: Physical Volume 147, Issue 2, 3 October 2008, Pages 436-440.

3.Тензодатчики в медицине AMEA-nın Xəbərləri, FRTE seriyası, 2010, 30, nö2, 130-132.

4. Influence of Doping on the Microstructure and Kinetic Parameters of GaSb–FeGa1.3 Eutectics. Crystallography Reports, 2012, Vol. 57, No. 7, pp. 923–926.

5.The GaSb-CoGa1.3 eutectic composite as promisinq material for tensometry . Moldavian Journal of the Physical Sciences,v.12,no.1-2, 2013,p.26-31

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  AMEA “Xəbərlər ,fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astronomiya “ jurnalın məsul katibi.

Qrant və layihələrdə iştirakı:

1. NATO-nun əməkdaşlığa dəstək qrantı PST.CLGN 978434

2. AMEA Fizika İnstitutu və Belarus Fundamental Tədqiqatlar Fondu ilə birgə layihə, qrant Т10Аz-15

3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrantı №EİF-2011- 1(3)/82/05/1
Təltif və mükafatları AMEA-nın Fəxri  Fərmanı 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393315 
Mobil tel. (+994 50) 3962660 
Ev tel. (+994 12) 4498942 
Faks  
Elektron poçtu almaz@physics.ab.az