Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Nurubəyli Zülfüqar Kamil oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.    
Təvəllüdü 06.05.1976 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft Akademiyası 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.04.13

Elektrofizika 

Polimer dielektriklərdə ikinci növ ionların yaranma mexanizmi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

34

 

10 


8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Başlanğıc enerjiyə,  bucağa və koordinata görə dağınıqlığa malik ikinci ionların aksial simmetrik elektrik sahəsinin köməyi ilə zamana və məkana görə üç qat ionlaşması şərti   
Elmi əsərlərinin adları 1. First International Confe-rence on TPE 2002. Baku, p. 363-365, // Influence of spatial effects on the dispersion characte-ristics of the axial-simmetrcal energy and mass-analy-zer/

2. Электронная обработка материалов, 2002, № 6, с. 62-65, // Исследование зарядового состава ионов в лазерном масс-спектрометрическом анализе твердых веществ/

3. 16-th Int. Mass-spectromet-ry Conference, Edinburgh, 31 August – September 2003.,// The limitation of  dispersion characteristics a Time of Flight mass-analyzer with axial symmetric electric field/

4. Second Int. Conference on Technical and Physical in Power Engineering. 2004, Tabriz, IRAN, p.527-530. // Chromate mass-spectrome-ters for investigation Ecological condition the Atmosphere./

5. Fizika, 2005, c. XI, N. 4, c. 43-47,// Kütlə spektrometrinin  xarakteristikalarına və ion dəstəsinin parametrlərinin nominal qiymətlərdən kənara çıxmalarının təsiri/

6. Журнал технической физики, 2007, т. 77, в. 11, с.123-126,// Компенсация объемного заряда ионов во времяпро-летном масс-анализаторе/

7. Приборы и техника Эксперимента, 2009, № 2, с. 94-97,// Автоматическая корректировка ионов аксиально симметричном масс-анализаторе/

8. «Журнал технической физики». 2009, т. 79, № 8, с. 99-103,// Зависимость зарядового состава ионов металлов от плотности лазерного излучения при лазерной масс-спектрометрии/

9. «Письма в ЖТФ». 2009,  т. 35, с. 67-74// Пути улучшения аналити-ческих характеристик сек-торных  времяпролетных масс-анализаторов/

10. Электронная обработка материалов,2011,т.47,№3, стр 85-89,// О безэталонном анализе твердых тел искровым масс- спектрометрическим методом/

11. IV Всероссийская конфе-ренция «Масс-спектро-метрия и ее прикладные проблемы» 05-09 сентября 2011 г.Москва  // Дискриминация элементов –примесей твердых тел при масс–спектрометрическом анализе/

12. International Conference on Technical and Physical problems of Power Engineering// Molecular structure of ions in fluorine contain dielectrics at the secondary ions mass – spectrometry (SIMS)/

13. International Jourrnal on Technical and Physical problems of Power Engineering, 2013, volume 14, n 1 , p 127 – 131, // Mass - spectrometer for analysis of solids 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Ümumrusiya mass-spektrometriya cəmiyyətinin üzvü 
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5106977 
Mobil tel. (+994 50) 2219789 
Ev tel. (+994 12) 5683749 
Faks  
Elektron poçtu nurubez@bp.com