Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyev Vaqif Məşədi oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Yevlax şəhəri 
Təvəllüdü 16.12.1945 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələrin kimyası

Etilen-propilen kauçukunun vinil monomerləri ilə modifikasiyası və alınmış məhsulların polimeranaloji çevrilmələri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

67

24

 

7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kuprat tipli yeni CdBa2Cu3O7-d və Bi2Sr2ZnCu2Ox  yuxarıtemperaturlu ifratkeçirici (İK) materialların alınması və onların elektrofiziki, termoelektrik xassələrinin tədqiqi. İK materiallarda normal fazada ikinci faza keçidinin ( psevdazolağın)   olmasının təsdiqiqi və s. 
Elmi əsərlərinin adları 1. В. М. АЛИЕВ, С.А.АЛИЕВ, С. С. РАГИМОВ, Г.Дж. СУЛТАНОВ, А.Н.МАМЕДОВА «Получение сверхпроводящей Bi2Sr2ZnCu2Ox керамики и исследование ее электрофизических свойств», Физика низких температур, 2009, т.35, №11,с.1081-1084

2. В.М.АЛИЕВ, С.А.АЛИЕВ, С.С.РАГИМОВ, Г.Дж.СУЛТАНОВ, Б.А.ТАИРОВ «Получение сверхпроводящей керамики CdBa2Cu3O7-δ и исследование ее электрофизических свойств», Физика низких температур, 2011, т.37, №4,с.351- 355

3. В.М.АЛИЕВ, С.С.Рагимов, Р.И.Селим-заде «Псевдощель в CdBa2Cu3O7-δ ВТСП материале», Физика низких температур, 2013, т.39, №6, с. 635-641

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

 

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4322749 
Mobil tel. (+994 50) 4560769 
Ev tel. (+994 12) 4651377 
Faks  
Elektron poçtu v_aliev@bk.ru