Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əliyeva Aytən Mövsüm qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qazax şəhəri 
Təvəllüdü 15.01.1981 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Texniki Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2220.01

Yarımkeçiricilər fizikası

GaSe və InSe kristallarında lazer şüalarının təsiri ilə qeyri – xətti optik və tarazlıqda olmayan elektron prosesləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22

 

 5

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Güclü lazer şüalarının GaSe və InSe  kristallarının optik xassələrinə təsirinin öyrənilməsi, yüksək optik həyəcanlaşmada fundamental udma kənarında və  böyük enerji oblastında GaSe və InSe  kristallarının fotokeçiriciliyinin xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi, nanoölçülü  GaSe yeni üsulla alınaraq, onların strukturu, optik və lüminessensiya xassələrinin tədqiq edilməsi. 

Elmi əsərlərinin adları

1. А.Г.Кязым-заде, В.М. Салманов, А.А. Салманова, А.М. Алиева, Р.З. Ибаева. Фотопроводимость и люминесценция кристаллов GaSe при высоких уровнях оптического возбуждения // Физика и техника полупроводников, 2010, т. 44, в.3, с. 306-309.

2. A.M. Əliyeva. Yüksək optik həyəcanlaşmada layvari GaSe kristallarının fotokeçiriciliyi və lüminessensiyası / AMEA-nın Aspirantlarının Elmi Konfransının Materialları, may, 2010, səh.12-15.

3. А.Г.Кязым-заде, В.М. Салманов, А.А. Салманова, А.М. Алиева.Фотопроводимость InSe за краем фундаментального поглощения // Неорганические материалы, 2010, т.46, №6, с. 1-3.

4. A.G.Kyazym-zade, A.M. Alieva, V.M. Salmanov, I.M. Aliyev, A.A. Salmanova. Structural and optical characterization of GaSe nanoparticles // Journal of Qafqaz University, 2011, №31,p.50-55.

5. Aliyev M.I., Aliyev I.M., Isayeva E.A., Aliyeva A.M., Baxishov V.M.” Human Perception in the Quantum Physics and L.Zadeh s fuzzy sets theory”.   The Eight International  Conference  on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control(ICSCCW-2015), Antalya, Turkey. September 3-4,2015.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid pr. 131 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5397211  
Mobil tel. (+994 50) 6725895 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5395961 
Elektron poçtu

aliyeva_a@lenta.ru