Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

İmaməliyev Abbas Rəhim oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ermənistan, Vardenis rayonu 
Təvəllüdü 14.03.1960 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Seqnetoelektrik maye kristalların elektrooptik xassələri

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

52

 

21

 

9

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı


1

Əsas elmi nailiyyətləri

- seqnetoelektrik maye kristalların elektrooptik xassələri modelləşdirilmişdir;

- maye kristal – polimer sistemində fəza toruna malik maye kristal kompozitlərin alınması meto­dunu işləyib hazırlamışdır;

- maye ktistala müxtəlif növ submikron ölçülü zər­rəciklər daxil etməklə maye kristallarda baş verən elektropotik effektlərin istismar xarakteristika­la­rının yaxşılaşdırılması mümkünlüyünü göstər­mişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.T.D.Ibragimov, E.A.Allahverdiyev, G.M.Bayramov, A.R.Imamaliyev, Selective modulation of infrared radiation by an Al2O3 particles – liquid crystal system, Journal of Applied Spectroscopy, 78 (2011) 445-449.

2. T. D. Ibragimov, N. D. Ismailov, G.M.Bayramov, A.R.Imamaliyev, Orientation of liquid crystalline molecules on mid-IR transparent plates subjected to ion bombardment, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 541 (2011) 260–265.

3. T.D.Ibragimov, G.M.Bayramov, A.R.Imamaliyev Clark-Lagerwall effect in the small particles-ferroelectric liquid crystal system, Optik.124 (2013) 343-346.

4.Imamaliyev A.R, Simulations of Switching Properties of Ferroelectric Liquid Crystals Proceeding of International Conference, J. Physica (2005), p.681-684

5.Aliev D.F., Imamaliyev A.R.Najafova M.G.,- Thickness and temperature dependence of switching process threshold voltage in ferroelectric liquid crystals, Molecular Crystals and Liquid Crystals (Lett), (1991), v.8, N3, p.53-57

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2006-2013 cü illərdə Bakı  Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti 

“Yeni foton cihazlarının yaradılması üçün kolloid-maye kristal kompozitlərin optik xassələrinin tədqiqi” (Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzi, 4172 saylı layihə, 2007 – 2010-cu il) layihəsində icraçı;

“Verilmiş reoloji xassələrə malik polisaxarid gellərinin alınmasının fiziki-kimyəvi əsaslarının   işlənib hazırlan­ması” (Azaərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Elmin İnkishaf fondu Qrant №EİF-2011-1(3)- 82/32/1, 2011-2013)  layihəsində rəhbər 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Fizika İnstitutu, H.Cavid  prospekti, 131, Bakı şəhəri, AZ1143
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5353076 
Ev tel. (+994 12) 3470362 
Faks  
Elektron poçtu Rahimoglu@mail.ru