Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Mehdiyev Qurban Süleyman oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Naxçıvan MR, Culfa rayon Yaycı  kəndi 
Təvəllüdü 15.06.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.04.10

Yarımkeçiriçilər və dielektriklər fizikası

İn Se və CaTe nazik monokristallik təbəqələrində işığın udulma xüsusiyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40

 

15

 

2

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Nazik monokristal təbəqələrdə udulma kənarında işıgın maksimal udulma əmsalının qalınlıqdan asıllgı müəyyən olunub.Yüngül uçucu maddələrin nazik təbəqələrinin alınması metodu işlənmişdir. CuGaSe2 monokristalında fiziki xassələrin elektrik sahəsi və -şuaların təsiri ilə çəpərlərin hündürlüyünü dəyişməklə  idarə olunması müəyyən olunub. 

Elmi əsərlərinin adları

1. И.Касумоглу И.Мамедова Г.С.Мехтиев М.А.Алиев Влияние времени освещения света на ток короткого замыкания монокристаллов CuGaSe2 АМЕА Xəbərlər Transactions Azerbaijan Academy of Sciences, series of ph.-math. And tech. sci. V. XXX, N2, pp.56-58, 2010

2. N.А. Абдуллаев, Н.М. Абдуллаев, Х.В. Алигулиева, Т.Г. Керимова, Г.С. Мехдиев, С.А. Немов Особенности механизма переноса заряда в слоистых монокристаллах Bi2Te3, легированных хлором и тербием. Физика и техника полупроводников, 2011, т.45, вып.1, стр.38-43.

3 И.Касумоглу, И.A.Мамедова, Г.С.Мехтиев, Д.Г.Гусейнов. Влияние поляризующего поля на прыжковую проводимость в монокристаллах CuGaSe2 AMEA Xəbərləri, Transactions, 2012, N2,

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

25 il     TQDK- da ekspert . TQDK –da dərsliklərin monitorinki  komissiyasının üzvü 

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Fizika İnstitutu, AZ1143, Bakı şəh., H.Cavid pr.131 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5395163 
Mobil tel. (+994 50) 3612754,  (+994 70) 3612754
Ev tel. (+994 12) 5139024 
Faks  
Elektron poçtu

mehdiyev.qurban@mail.ru