Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədov Fərhad Hacı oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 14.01.1946 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.04.18

Kristallografiya  və  kristallofizika

Nadir torpaq elementlərinin yenı ücqat sulfidlərinin alması və strukturlarının tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

32

 

11

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə nadir torpaq elementlərinin beş yeni sulfidlərinin (La4In5S13, Nd4In5S13; Pr8Sb2S15; Yb Ga2S4 və Nd Sb3S6)  monokristalları ğöyərdilmiş və onların kristal strukturları tədqiq edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Гусейнов Г., Мамедов Ф.Х., Шнул, Мамедов Х.С. Кристаллическая структура Nd4In5 S13 – ДАНСССР 1979, т, 216, № 5,с.1380-1362.

2. Гусейнов Г.Г, Мамедов Ф.Х., Мамедов Х.С. Кристаллическая структура La4In5 S13 – ДАН Азерб. ССР. Кристаллография, 1979, т.ХХУ, №12, с.50-53.

3. Мамедов Ф.Х., Азизов Т.Х. Рентгеноструктурное исследование Pr8Sb2S15 . II Всесоюзное совещание по неорганической кристаллохимии и кристаллохимии координационных соединений (сентябрь, 1980 Тез. Докл. Тбилиси, Изд. «ГПИ», 1980, с.89.

4. Мамедов Ф.Х., Амирасланов И.Р., Мамедов Х.С. Кристаллическая структура Pr8Sb2S15. Кристаллография, 1981, т.26, вып.4, с. 831-833.

5. Мамедов Ф.Х., Магеррамова Ф.Г. Исследование структуры и фазовых переходов в соединениях типа YbGa2S4-III Всесоюзное совещание по кристал-лохимии неорганических и координационных соединений (июль, 1983г.) Тез. докл.-Новосибирск, Изд. “ СО АН СССР”, 1983, с.79.

6. Rüstambekov B.M., Mammadov F.X. Pecularities of electroreflectance spectrum of Bi2 Te3 layered crystal related to low-symmetric points in Brillouin zone. Fizika, 2012, №2,cild XVİ. Bakı, Elm, s.396-398.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Fizika İnstitutu

AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5388143 
Mobil tel. (+994 50) 6314629 
Ev tel. (+994 12) 4125680 
Faks  
Elektron poçtu

farkh.zenooz.2010@rambler.ru