Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədova İradə Əyyub qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Bakı şəh. 
Təvəllüdü 1962 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

CdGa2S4xSe”4(1-x) bərk məhlullarının optik və fotoelektrik xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

 

25

 

12 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

-qamma şüalanmanın CuGaSe2 monokristalının elektrofiziki xassələrinə təsiri öyrənilmişdir. Şüalanmanın 40-100 R/sec oblastında xüsusi müqavimət 102-dən 106 Om sm-ə qədər xətti dəyişir.

- ZnGa2Se4 monokristalında Raman səpilmə spektrləri müxtəlif istiqamətlərdə tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, yüksəktezlikli fononlar anion altqəfəsindəki atomların üçvalentli qalliun atomlarına nəzərən hərəkəti ilə bağlıdır (Ga-4Sе dipolu). Aşağı tezlikli fononlar isə anion atomlarının ikivalentli kation Zn atomlarına nəzərən hərəkəti, yəni Zn-4Se dipolu ilə bağlıdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Влияние ν-облучения на электрические свойства CuGaSe2 ФТП, т.45, в.1, 2011, стр.32-34

2. Оптические переходы в MnGa2Se4 / ФТП, 2012, N6

3. Оптические фононы в твердых растворах CdGa2S4xSe4(1-x) / ФТП, 2013, № 6, стр.751-757

4. Quenching of short circuit current and exciton decay in CuGaSe2 single crystals / Fizika, v.XIX. N2, sec.en, p.30-32, 2013

5.Комбинационное рассеяние света в монокристаллах ZnGa2Se4/ ФТП, 2014, № 6, стр.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

liseydə dərs deyirəm

 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, Bakı ş., H.Javid pr., 131, AZ11143 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4395163 
Mobil tel. (+994 51) 8120480 
Ev tel. (+994 12) 520 0344 
Faks  
Elektron poçtu

irada_mamedova@yahoo.com