Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qoçuyeva Aynurə Fizuli qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 03.04.1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Texniki Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2203.01

Elektronika

Polimer – yarımkeçirici AııBvı və polimer – ferrosen kompozitlərdə fotoelektret və elektrikkeçiriciliyin fotosönməsi effektləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

5

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Hallogen tərkibli polyar polimerlərdən (PVDF, PVX, F1, F2M, F42), qeyri – polyar poliolefinlərdən (YSPE, ASPE, PP) və işığahəssas ferrosendən (metalüzvi birləşmə) ibarət kompozitlərdə elektrikkeçiriciliyinin fotosönməsi effektin müəyyən edilməsi.

2. Polimer – ZnS – domen strukturlu seqnetopyezokeramika komponentlərdən ibarət üç fazlı kompozitlərdə polimer – ZnS iki fazlı sistemə nəzərən fotovoltaik effektinin güclənməsinin müəyyən edilməsi.

3. Polimer – ZnS, polimer – CdS kompozitlərdə fotoelektrik effektlərinin (fotorezistiv, fotovoltaik, fotoelektret) kompleks şəklində öyrənilməsi ilə onlarda fotoelektret effektinin formalaşma mexanizmlərinin müəyyən edilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

1. Курбанов М.А., Сулейманов Г.З., Сафаров Н.А., Гочуева А.Ф., Oруджев И.Н., Мамедова З.М.Эффект фотогашения электропроводности в композитах полимер – ферроцен // ФТП, 2011, т. 45, вып. 4, с. 510 – 517

2. Гочуева А.Ф. Эффект фотопогашение электропроводности в композитах полимер – ферроцен // Материалы научной конференции аспирантов национальной академии наук Азербайджана, Bakı.: ЕЛМ, 2010, с.42 – 45

3. Кеrimov M., Кurbanov M., Bayramov A., Safarov N., Gochuyeva A. New technologies of matrix composite polymer photovoltaic and photoresistive materials // J. Scientific Israel – Technological Advantages, Materials and envoronmental engineering, 2012, v.14, No 4, p. 9 – 15

4. Gochuyeva A.F., Kurbanov M.A., Bayramov A.A., Safarov N.A., Orujov I.N. Photorezistivity effect in polymer semiconductor system // Materials of International Symposium “Nanomaterials for Industrial and Underground Constructions Protection” and XIth International Conference “Solid – State Physics” (SSP – XI), Ust – Kamenogorsk, 2010, p.29 – 33.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

2 il

 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4904048 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

gochuyeva@physics.ab.az