Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Sadıqov Məhəmməd Sadıq oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Cəbrayıl rayonu 
Təvəllüdü 17.12.1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına ADU (indiki BDU) 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 


01.04.10

Yarımkeçricilər və dielektriklər fizikası

Sb-GaSe və Cu-GaSe guruluşlu əngəllərin elektrik vəfotoelektrik xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

46

 

11

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

  1. The effekt of Ag diffusion on properties of BiPbSrCaCuO thin films. Phyzica C, 1996[268], 143-149.
  2. Effect of copper diffusion on photovoltaik characteristics of CuGaSe2  -GaAs cells. Solar Enercy Materals and Solar Sells. 1997(52), 135-140.
  3. Production of CuInSe2 thin films by sequental prosesses of evoparation and selenization. Journal of Mateials science, 1999(34) 4579-4584.
  4. The effect of Ag photodiffusion  on characteristics of Ag-CdS diode structures. J.Phys.D:Appl.Phys.1999(32), L5-L8.
  5. Molibdenum diffusion in CuİnSe2 thin films. Journal of Materiajs Science Letters. 2000(19), 1521-1524.
  6. İnvestigation of the light scattering on the crystal PbMg1/3 Nb2/3 O3 . Izv.AN.SSSR   (Proseeding of the Academy of Science of USSR).1975, N4.
  7. The effekt of  γ irradiaton on   Sb-GaSe structure.Phys.stat.Sol.(a)1982,No6, 643
  8. Photelektrical properties of Sb-GaSe structure. Physics, Technics Pokuprovodnikov(Physics and Technics of semiconductors) 1982,No10
  9. The effect of the substrate on the electrical properties of on th eelectrical properties of As2 S3 films. Phys.Stat.Sol. (a) 1985.
  10. Effect of nanoporous silicon coating on silicon solar cell performance, Vacuum86(2012) 1875-1879
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu