Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Xəlil-zadə Fərhad Teymur oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.   
Təvəllüdü 28.08.1950  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.02.04

Nəzəri və riyazi fizika

Leptonların kalibrlənmiş SU(2)xU(1)xU'(1) – modelləri və neytral zəif cərəyanlar

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

600 – dən çox

 

300

 

300 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

- Elektrozəif qarşılıqlı təsirlərin bir sıra genişləndirilmiş modellərinin qurulmaası və təcrübələrə uyğunluqlarının yoxlanılmış;

- Standart Model və bir sıra genişləndirilmiş modellər çərçivəsində elektrik yükünün kvantlanma şərtləri tapılması və Hiqqs sahəsinin elektrik yükünün kvantlanmasına təsirinin müəyyənləşdirilməsi;

- Hiqqs sahələrinin yeni xassələrə malik olması kimi interpretasiya oluna bilən faktların müəyyənləşdirilməsi;

- ATLAS kollaborasiyası çərçivəsində yüksək enerjili pp-toqquşmalarında Standart Model Hiqqs bozonun qeyd olunması və bir sıra zərrəciklərin yaranma və parçalanma proseslərinin tədqiqi və zərrəciklərin müxtəlif xarakteristikalarının ölçülməsi;

- AMEA Fizika İnstitutunun Milli GRİD seqmentin yaradılması.

Elmi əsərlərinin adları

1. The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider. Journal of Instrumentation. 3:S08003, 2008, p437. ATLAS Collaboration.

2. ATLAS Collaboration. Search for New Particles in Two - Jet Final States in 7 TeV Proton-Proton Collisions with the ATLAS Detector at the LHC. Phys.Rev.Lett.105:161801,2010, p.1-19.

3. ATLAS Collaboration. Search for dilepton resonances in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector.Phys.Rev.Lett.107:272002, 2011, p.1-19.

4. ATLAS Collaboration. Search for supersymmetry using final states with one lepton, jets, and missing transverse momentum with the ATLAS detector in sqrt{s} = 7 TeV pp. Phys.Rev.Lett.106:131802,2011,p.1-19.

5. ATLAS Collaboration. Measurement of the top quark pair production cross section in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV in dilepton final states with ATLAS. Phys.Lett.B707: 2012, p. 459-477.

6. ATLAS Collaboration. A study of the material in the ATLAS inner detector using secondary Hadronic interactions. Journal of Instrumentation 7:P01013, 2012, p.35

7. ATLAS Collaboration. Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC. Phys. Lett. B 716 (2012) 1-29.

8. ATLAS Collaboration. Evidence for the spin-0 nature of the Higgs boson using ATLAS data. Phys. Lett. B 726 (2013), pp. 120-144.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1993-cü ildən CERN-in Böyük Adron Kollayderinin ATLAS kollaborasiyasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Nəzəri fizika kafedrası 

Digər fəaliyyəti  1991 – 1996 – cı illər ərzində AMEA  Fizika institutunun “Nüvə tətqiqatları” laboratoriyasinın rəhbəri vəzifəsində çalışıb. 1991 – 1996 – cı illər ərzində Bakı Dövlət Universitetinin Fizika fakültəsi nəznində ixtisaslaşdırılmış elmi şuranın üzvü olmuşdur. 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5392432 
Mobil tel. (+994 50) 5319430 
Ev tel. (+994 12) 5967153 
Faks  
Elektron poçtu farhad.khalil-zada@cern.ch

farxad@physics.science.az

farhad.khalil-zada@grid.az