Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Tatardar Fəridə Nasir qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri 
Təvəllüdü 28 mart 1984 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2203.01

Elektronika

Nano – və mikroölçülü pyezokeramik fazali polyar və qeyri – polyar polimerli kompozitlərin hibridi əsasinda yeni pyezoelektrik materiallar

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

26

 

9

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1 (United  States   Patent Application No: 2011/0233,451) 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri
 1. Ilk dəfə matrisa tipli nano- və mikropyezoelektrik kompozitlərin hibridi əsasında yeni sinif aktiv nanomaterialların yaradılması istiqamətində elmi- tədqiqat işləri aparmışdır.
 2. Ilk dəfə plazma texnologiyasının tətbiqi ilə nanohissəciklərin polimer fazada ilkin mərkəzlərin yaradılması və immobilizasiyasının üsullarını və polimer matrisanın nanostrukturlaşmasının kontrolu metodikasını işləmişdir.
 3. Elektrik qaz boşalması plazmasının təsiri şəraitində nanostrukturlaşmış polimer məhlulun kimyəvi çökdürülməsi üsulu işlənmişdir. Bu tematika üzrə Amerika patenti alınmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

 1. M. K. Kerimov, I.S. Sultanahmedova, I. A. Faradzhzade, F.N. Tatardar, H.S.Aliyev Aliyev, F. F. Yahyaev. Varistor Effect in Polymer–Semiconductor Composites. Semiconductors, 2010, Vol. 44,  No.7,  p. 904–911(Impact Factor: 0.739-SCI)
 2. G. A. Mamedov, A. E. Panich, I.Sultanakhmedova, F.N. Tatardar,  A.A.Mekhtili, F. F. Yakhyaev. Piezoelectric Composites with a High Stability of the Piezoelectric Modulus under the Action of Mechanical and Temperature Fields. Physics of the Solid State, 2010, Vol. 52, No.6, pp.1138–1145.
 3. F. F. Yakhyayev, I.S.Sultanakhmedova, F.N. Tatardar, G. Kh. Kulieva. A Device for the Complex Study of the Modes of Crystallization and Processing of Polymeric Composites under Electric Discharge Plasma and Temperature Effects. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2010, Vol. 46, No. 2, pp. 160–164.
 4. Курбанов М.А., Татардар Ф.Н., Мехтили А.А. и др. Новая технология иммобилизация наночастиц  полимерах и разработка пьезоэлектриков на основе гибрида матричных нано- и микропьезокерамических  композитов  //  Электронная обработка материалов, 2011, т. 47, вып.1, с. 87 – 95 
 5. Керимов М.К., Курбанов М.А., Мехтили А.А., Алиев Г.Г., Султанахмедова И.С., Татардар Ф.Н. и др. Пьезоэлектрические материалы на основе гибрида матричных нано- и микропьезоэлектрических композитов // ЖТФ., 2011, т. 81, вып. 8, с.127 – 134.
 6. M.A. Kurbanov, A.A. Bayramov, N.A. Safarov, F.N. Tatardar,  I.S.Sultanakhmedova. Hybrid piezoelectric composites with high elektromechanical characterics // Scientific Israel – Technological Advantages, 2012, vol.14, no 1, p. 1 -7
 7. 7. М. К. Керимов, А. А. Байрамов, Ф.Н. Татардар, Г. Х. Гулиева, О. А. Алиев. Влияние технологии модификации композитов полимер–пьезокерамика на их пироэлектрические cвойства. Электронная обработка Материалов №5 (49), 2013,  с. 6 – 14
 8. Levent Parali, Mirza A.  Kurbanov,  Azad A. Bayramov,Farida. N.Tatardar, Ramazanova I, Huseynova Gulnara X. Effects of Electric Discharge Plasma Treatment on the Thermal Conductivity of Polymer–Metal Nitride/Carbide Composites. Journal of ELECTRONIC MATERIALS DOI: 10.1007/s11664-015-4010-3 2015 The Minerals, Metals & Materials Society. (Impact Factor: 1.798-SCI)
 9. Havar A. Mamedov, Levent Paralı , Mirza A. Kurbanov, Azad A.Bayramov,Farida tatardar, İsrafil Şabikoğlu. Piezoresistive and Posistor Effects in Polymer-Semiconductor and Polymer-Ferropiezoceramic Composite. Физика и техника полупроводников(Semiconductors), 2016, том 50, вып. 5, c.633-638 (Impact Factor: 0.739-SCI)
 10. Prof.Dr. Kurbanov Mirza (aztu),  Dr.-ing. Tatardar Farida. Alternativ enerjinin generasiyası və elektrik şəbəkələrinə qoşulması. Magistr təhsili üçün- Elektroenergetika ixtisası üzrə dərslik. Tempus Projekt: 516678 Tempus-1-2011-1-De-Tempusjpcr) Anpassung Des Lehrbetriebs An Den Bologna Prozess Im Ingenieurstudium Für Aserbaidschan. Baku 2015, s.103
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

3il - Xəzər Universiteti 

Digər fəaliyyəti  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Xəzər Universitetinin “Dərsliklərin hazırlanması və Qiymətləndirilməsi üzrə” təlim kurslarında iştirak 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 2865838 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu tatardar.farida@rambler.ru