Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Səmədova Ülkər Fərrux qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Qasım-İsmaylov 
Təvəllüdü 03.12.1984 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2220.01

yarımkeçiricilər fizikası

(CuInSe2)1-x (MeSe)x (Me=Mn, Fe) bərk məhlullarının elektrik, optik və maqnit xassələri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

33

 

20

 

15 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı Patent I 20140038 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1.Polimerlər və bərk məhlullar əsasında kompozitlərin alınması və onların elektrofiziki, optik və maqnit xassələrinin tədqiqi.

2.Spiner quruluşlar və ferrit nanohissəcikləri əsasında kompozit materialların alınması və onların elektrofiziki,  maqnit xassələrinin tədqiqi.

3.Mikro-nano ölçülü maqnit materiallar əsasında alınmış kompozit materialların qalvanomaqnit xassələrinin qalınlıqdan və dənəciklərin ölçüsündən asılı olaraq tədqiqi.

4.Keçirici polimerlər əsasında radiouducu örtüklərin hazırlanması.  

Elmi əsərlərinin adları

1.Hashimov A.M., Samedova. U.F., Mammadova G.R., Mirzayeva. R.J., Hasanli Sh.M. “Electro physical characteristics of composite varistors based on chalcopyrite phases of the CuInSe2 type ”5th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering ” 3-5 September 2009 , University of the Basque Country Bilbao, Spain. p214-216

2. A.M. Gashimov, Sh.M. Gasanly,U.F. Samedova. Electric properties of thin-film composite resistors on the basis of CuInSe2-MnSe and CuInSe2-FeSe chalcotyrite compounds. Surface Engineering Applied Electrochemistry, 2010,Vol.46,No 1,pp.75-79

3. Hasanli Sh. M.,Samedova U.F, Bayramov Ch.B. Electrophysical characteristics of composite varistors based on chalcopyrite phases of the CuInSe2 type. Ims/4 İnternational on the Applications of Traditional & High performanse in harsh environment JANUARY 18,2010. Sharjah UEA, pp.186-192

4. Sh.M. Hasanli, N.N. Mursakulov, U.F. Samedova, N.N. Abdulzade, B.A. Mamedov, R.K. Guseynov. Features of mechanisms of conductivity in heterostructures Si / oligo - β - naftol/metal. Physics and technics of semiconductors, 2010, Vol. 44, No. 7, pp. 905–909

5.Sh.M. Hasanli U.F. Samedova A.Y. Imanova J.J. Khalilov. Role of injection in the process of charge accumulation in thin-film composite resistors. 6th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering”14-16 September 2010 Seraj Higher Education Institute Tabriz, Iran,pp382-385

6.Sh. M. Gasanly, A.Ya. Imanova, U.F. Samedova. Polypropylene and Silicon Thin –Film composite resistors. Surface engineering and applied electrochemistry, 2010. Vol.46, №2, пп.165-168.

7. Sh.M. Hasanli, U.F. Samedova.The electric and thermoelectric properties of CuInSe2-based chalcopyrite.Surface Engineering and Applied Electrochemistry,2012, vol 48, No.5, ISSN 1068-3755,pp.439-443

8.Sh.M. Hasanli, U.F. Samedova,Hasanli Ye., Khalilov J.J., Qurbanov K.B., Mursakulov N.Electrophysical characteristics of nonlinear polimer solid solution composite resistors.9th International Confrence on ̎Technical and Physical Problems of Electrical Engineering̎, 9-11 September 2013, N66, Code 02ELKC08, pp338-340

9.Sh. M. Hasanlia, Yu. M. Basalaev, and U. F. Samedova.Features of the Band Structure of (CuInSe2)1 – x(MeSe)x Alloys (Me = Mn, Fe).ISSN 10637826, Semiconductors, 2014, Vol. 48, No. 4, pp. 417–422.

10. F. Harirchi, S. M. Hasanli, U.F.Samadova. Influence oxides metal on the electrical characteristics of the resistors based on ZnO. Energetikanın problemləri, N2, 2015, səh 69-73

11.Sh. M. Hasanlı, U.F.Samadova, F.Harirchi. Electrical characteristics of nonline polymer-solid solution composite resistors. // International Journalo of Advanced in Physical Science (İJARPS). Volume 2, ISSU6, 2015,p.30-34

12.Ш. М. Гасанли, У. Ф. Самедова, А. Я. Иманова. Электрические свойства тонкопленочных композитов на основе неполярного полиэтилена и твердого раствора (CuInSe2)1-х(FeSe)x (x=0.1). Электронная Обработка Материалов, 2014, 50(6),96-101

13.Ш.М. Гасанли, Ф. Харирчи, У.Ф. Самедова Электрофизические свойства варисторов на основе оксида цинка с примесями оксидов металлов. ЭОМ. Том 52 (2016), Номер, стр.127-131

14.Sh.M.Hasanli, M.R.Allazov, A.K.Huseynova, U.F.Samedova, A.Y.Imanova. Effect of annealing temperature on the electrical properties solid solution CoFe2O4 spinel structure. The Seventh Eurasian Conference Nuclear science And Its Application. October 21-24, 2014, Azerbaijan, 138-139

15.Sh.M.Hasanli, M.R.Allazov, A.K.Huseynova, U.F.Samedova, A.Y.Imanova. Effect of annealing temperature on the electrical properties solid solution CoFe2O4 spinel structure. The Seventh Eurasian Conference Nuclear science And Its Application. October 21-24, 2014, Azerbaijan, 138-139

16.U.F. Səmədova. The magnetic properties of the composite materilas based on CuInSe2(Mn,Fe)Se alloys. 1st international Scientific Conference of young scientists and specialists. Baku,Azerbaijan 15-16 October, 2014

17. Hashimov A.M., Samedova. U.F., Hasanli Sh.M. “The magneto resistance granular metal-dielectric composites” 12th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering ” 7-9 September 2016 , University of the Basque Country Bilbao, Spain. P184-188

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika InstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393263 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

neytrino7@gmail.com