Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Fərzəliyev Sabir Səidrza oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Xudat ş. Xaçmaz rayonu 
Təvəllüdü 06.08.1967 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.04.04

Fiziki elektronika

Qurğuşun halkogenidləri bərk məhlullarının epitaksial təbəqələri əsasında fotohəssas p-n strukturlar

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

44


25

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yarımkeçiricilərin epitaksial təbəqələrinin alınmasında və tədqiqində istifadə olunan müasir metodları (“Molekulyar dəstədən kondensasiya”, “İsti divar”, elektronoqrafiya, rentgendifraktomet­ri­ya, elektron mikrosko­piya) öyrənib mənimsəmiş, darzilaqlı PbSе1-xТеx (х=0,2), PbS1-xТеx (х=0,5) bərk məhlullarının müxtəlif altlıqlar üzərində böyümə xüsusiyyətlərini və quruluşunu tədqiq etmiş, onların əsasında p-n keçidlər almış və spektrin İQ oblastında, 77 K temperaturda fotohəssas elementlər hazırlanmışdır.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Нуриев И.Р., Фарзалиев С.С., Садыгов Р.М. Рост эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxTe (Ga) на монокристаллах PbTe1-xSex // “Поверхность”, №2, Москва, 2004, c.110-112.

2. Nuriyev H.R., Farzaliyev S.S., Faradjev N.V., Sadigov R.M. Photoelectrical and optical proper-ties of Pb1-хMnхTe (Ga) epitaxial films // Proceedings of SPIE, 2004, Vol. 5834.

3. Нуриев И.Р., Фарзалиев С.С., Фараджев Н.В., Садыгов Р.М. Фотоэлектрические и оптические свойства эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxTe (Ga) // Прикладная физика, Москва, 2006, №4, c.106-109.

4. Фарзалиев C.C., Нуриев И.Р., Садыгов Р.М., Бархалов Б.Ш. Фоточувствительные эпитак-сиальные пленки PbSе1-хТeх<Ga>// Прикладная физика, №1, 2012, c.107-109.

5. Нуриев И.Р., Мехрабова М.А., Назаров А.М., Садыгов Р.М., Фарзалиев С.С. Структурно совершенныe эпитаксиальные пленки Pb1-хMnхТe, PbТe1-хSех и фоточувствительные гетеропереходы на их основе // Azərbaycan MEA Xəbərləri, 2016, c.XXXVI, №5. C. 34-38.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4324704 
Mobil tel. (+994 55) 7520023 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu sabirfarzaliyev@gmail.com