Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Abaszadə Rəşad Qabil oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 07.03.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2220.01

Yarımkeçiricilər fizikası

A3B5 tipli yarımkeçirici nanostrukturların kinetic və optik xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

 

38

 

14

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri A3B5 əsaslı müxtəlif formalı yarımkeçirici nanoquruluşların optik xassələrini nəzəri tədqiq edilmiş, maqnit sahəsinin və məhdudlaşdırıcı potensialın bu xassələrə təsiri və səpilmə mexanizmlərini müəyyən etmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Ibragimov G.B., Abaszade R.G. Light magneto-absorption in quantum rings of finite width// Azerbaijan Journal of Physics, Section:En, №4, Vol.XVII, 2011, pp.12–13

2. Абасзаде Р.Г., Ибрагимов Г.Б. Оптические свойства низкоразмерный систем/ Труды XVI – ой конференции молодых ученых и специалистов ОИЯИ, Дубна, Россия, 2012, с.185–187

3. Абасзаде Р.Г. Вычисление коэффициента поглощения в случае невырожденного электронного газа в наноструктурах/ XIX Уральская международная зимняя школа по физике полупроводников, Екатеринбург, Россия, 2012, с.251

4. Абасзаде Р.Г. Поглошение Электро-магнитного излучения в параболической квантовой яме// AMEA-nın Xəbərləri, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Seriyası, Fizika və Astronomiya, 2014, c.34, №5, s.127-129

5. Абасзаде Р.Г., Ибрагимов Б.Г. Оптическое поглощение свободных носителей дислокациями края в квантовой проволоке, помещенной в магнитное поле// Азербайджанский Технический Университет, Учение записки, №2, Баку, 2014, с.124-128

6. İbragimov G.B., Abaszade R.G., R.Z.İbayeva Effect of phonon scattering on free- carrier absorption in cylindrical quantum wires, Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings// New York, USA, 2014, pp.85-89

7. Ibragimov G.B., Abaszade R.G., Ibayeva, R.Z. Theory of free-carrier absorption in cylindrical quantum wires// International Journal of Latest Research in Science and Technology, v.3, Issue 4: İndia, 2014, pp.78-80

8. Ибрагимов Г.Б. Абасзаде Р.Г. Электронная релаксация, вызываемая фоно нами в полупроводниковом квантовом диске// AMEA-nın Xəbərləri, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Seriyası, Fizika və Astronomiya, Bаku, c.35, №5, 2015, s.124-127

9. Ibrahimov H.B., Abaszadə R.Q. Uzununa maqnit sahəsində parabolik potensiallı kvant çuxurda optik udulma// Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi Əsərləri, № 3 Bakı, 2017, s.10-13

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 7 il 
Digər fəaliyyəti  5 dərs vəsaiti və 11 fənn proqramı 
Təltif və mükafatları İsveçrədə yerləşən “World Federation of Scientists” mərkəzinin “National Scholarship Programme” layihəsi üzrə təqaüdü 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4397211
Mobil tel. (+994 50) 5312131 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5395961 
Elektron poçtu abaszada@gmail.com