Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Məmmədova Samirə Akif qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 29.10.1984 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2222.01

Yarımkeçiricilər fizikası

Enerji effektivli ağ işıq diodları üçün oksid nanofosforların alınması və optik xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

13

 

3

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Funksionallaşdırılmış karbon nanoboruların optik xassələrinin tədqiqi.

Oksid nanofosforların effektiv metodla sintezi və fosfor çevirici ağ işıq diodlarının hazırlanmasında tətbiqi.

Oksid nanofosforların lüminessensiya xassələrinin tədqiqi.

Elmi əsərlərinin adları 1. M.Nazarov, S. Mammadova, D.Spassky, S.Vielhauer, S.Abdullayeva, A. Huseynov, R. Jabbarov., SrAl2O4:Eu2+(1%) luminescence under UV, VUV and electron beam excitation // Optical Materials, 2018, v.75,N 448-452 .

2. S.H.Abdullayeva, S.A.Mammadova, M.B.Huseynova, A.B.Huseynov, A.D. Qulıyev, A.O.Israfılov., Investigation of functionalized multiwalled carbon nanotubes by derivatography method // Azerbaijan Journal of Physics., 2017, v. 22, N 3, p. 31-37 .

3. Terraschke H., Suta M., Adlung M., Mammadova S., Musayeva N., Jabbarov R., Nazarov M., Claudia Wickleder. SrAl2O4:Eu2+ (Dy3+) Nanosized Particles: Synthesis and Interpretation of Temperature-Dependent Optical Properties// Journal of Spectroscopy, 2015, v., ID 541958 12p

4. Mammadova S., Streit H., Orudjov T., Sultanov Ch. Preparation and optical properties of SrAl2O4:Eu2+ nanophosphor //Azerbaijan Journal of Physics., 2012 , v XVIII, No4, p.46-54

5. Orujov T.Y, Mammadova S.A, Abdullayeva S.H, Musayeva N.N, Jabbarov R.B., Investigation of YAG:Ce luminescence properties and manipulation of phosphor converted white LED’s color characteristics // Azerbaijan Journal of Physics., 2015, v. 21, N 2, p. 36-42

6. Mammadova S., Huseynov A., Orudjov T. Synthesis of SrAl2O4:Eu2+ by combustion method and investigation its luminescence properties at various temperatures // Azerbaijan Journal of Physics., 2015,v XXI, No1, p. 19-22

7. Məmmədova S. SrAl2O4:Eu2+ nanofosforlarının alınması və lüminessensiya xassələri // AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, 2014, v. XXX IV , № 2, s.91-94

8. S.A. Mammadova, R.B. Jabbarov. Cathodoluminescence characteristics of SrAl2O4:Eu2+ nanophosphors at low temperatures // Azerbaijan Journal of Physics, 2016, p 13-15

SEMINAR və KONFRANSLAR

1. Sevda Abdullayeva, Asker Huseynov , Aydın Israfilov, Samira Mammadova . The study of the oxidative functionalized multiwalled carbon nanotubes by the derivatography method // International Scientific Conference on Sustainable Development Goals- (24-25 noyabr) 2017, Baku, Azerbaijan

2. Т.Я. Оруджев , С.А. Маммадова, Г.К. Гахраманова . Люминофорное покрытие пирамидальной формы для увеличения экстракционной эффективности светодиодов // I International Scientific Conference of Young Reseachers dedicated to the 94rd Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Haydar Aliyev, Baku, 2017, p 90-93.

3. T.Y. Orujov, S.A. Mammadova . Synthesis and the analysis of optical properties of Ba2SiO4:Eu2+ nanophosphors ., IV International Scientific Conference of Young Reseachers dedicated to the 93rd Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Haydar Aliyev, Baku , 2016, p 93-94.

4. Gahramanova G, Mammadova S, S.Orujov et .al. Optical Study of InGaN/ GaN MQWs on (11-22) Sapphire ., Energetikanın müasir elmi-texniki və tətbiqi problemləri beynəlxalq və elmi konfransının materialları.,Sumqayıt, 2015, pp.145-147

5. Mammadova S. Synthesis and luminescence of SrAl2O4:Eu2+,Dy3+ nanophosphor. / Abstracst collection on new challenges in the european area: international Baku forum of young scientists dedicated to the 90-th anniversary of national leader Heydar Aliyev. Baku, 2013, p.71-73

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. 2016- “Yaşıl İqtisadiyyat” ın inkişafında gənclərin rolu - elmi praktik konfransında aktiv iştirakına görə sertifikat (Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, Gəncə)

2. 2014- Mob 4 Qrantı müsabiqəsinin qalibi ( Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu ) (Gent Universiteti,Belçika qısa müddətli təcrübə keçmə)

3. 2014- Təhsil və elmə dəstək fondu (Alferov fondunun Bakı filialı) tərəfindən nəaliyyət sertifikatı.

4. 2007- Təhsildə qazandığı uğurlarına görə sertifikat

5. 2007- Magistr dərəcəsi (qırmızı diplom)

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131 
Vəzifəsi Elmi işçi  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 51) 7426811 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu samiras416@gmail.com