Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Kazımov Mobil Vahab oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası 
Təvəllüdü 09.03.1981 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi SDU 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2220.01

Yarımkeçiricilər fizikası

GaSb-CrSb evtektik kompozitində elektrik yükünün və istiliyin daşınma mexanizmləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

26

 

10


6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri III-Y qrup elementləri və 3d keçid metalları əsasında evtektik kompozitlərdə elektrik yükünün və istiliyin daşınma mexanizmlərinin araşdırılması, kinetik parametrlərdə yaranan anizotropluqda fazalararası zonaların rolunun göstərilməsi. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Kazimov M.V., Rahimov R. N., Arasly D.H., and Khalilova A.A., Mammadov I.Kh., Features of Thermal and Electrical Properties of GaSb-CrSb eutectic composite // Journal Ovonic Research, 2017, v.13, No. 3, pp. 113 – 118.

2. Rahimov R.N., Mammadov I.Kh., Kazimov M.V., Arasly D.H., Khalilova A.A., Structure and electrophysical properties of GaSb-CrSb eutectic composite // Moldavian Journal of the Physical Sciences, 2015, v.14, No 1-2 , pp.44-50.

3. M.V.Kazimov, D.H.Arasly, İ.Kh.Mammadov, R.N.Rahimov, A.Ə.Khalilova, İnfluence of inter-facial phases on thermal and electrical conductivity in GaSb-CrSb eutectic system // Azerbaijan Journal of Physics, 2018, vol. XXIV №3, section: En, pp.29-32.

4. Rahimov R.N., Kazimov M.V., Mammadov İ.Kh., Arasly D.H., Khalilova A.A., Synthesis, structural study and transport proporties of GaSb-CrSb eutectic composite / 7th İnternational Conference on Materials Science and Condenced Matter Physics, Chisinau, Moldova, 2014, September 16-19, pp.102

5. Rahimov R.N., Kazimov M.V.,Mammadov I.Kh., Arasly D.H., Khalilova A.A., Thermodynamic properties of semiconductor-metal type GaSb-CrSb eutectic composite / İnternational Conference on Termophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials – Thermam 2015, Baku, 2015, 17-18 september, pp. 100-101

6. Kazimov M.V., Thermal Properties of GaSb-CrSb eutectic composite, I International Scientific Conference of Young Researchers Devoted / BEU, 2017, p.43-44

7. Араслы Д.Г., Янукевич К.И., Рагимов Р.Н., Мамедов И.Х., Халилова А.А., Кязимов М.В., Ткаченко Т.М., Особенности тепловых свойств эвтектического комьпозита GaSb-CrSb, Актуальные проблемы физики твердого тела / Международной научной конференции, 22-25 ноября 2016 года, Минск, Беларусь, c. 243-245

8. M.V.Kazimov, D.H.Arasly, İ.Kh.Mammadov, İnfluence of inter-facial phases on thermal and electrical conductivity in GaSb-CrSb eutectic system // Azerbaijan Journal of Physics, 2018, vol. XXIV №3, section: En, pp.29-32.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 15 il - Bakı Dövlət Universiteti, “SABAH” qrupları, Fizika müəllimi
Digər fəaliyyəti  Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası, üzv 
Təltif və mükafatları 1. FƏXRİ FƏRMAN, Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqının Azərbaycan Respublika Komitəsi, 2001- ci il.

2. CERTİFİCATE, Training methods and training techniques,Sabah, ADA University,8-9 September 2018

3. SERTİFİKAT, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ, Yeni təhsil proqramı üzrə (kurikulum) təlim, 2016

4. DİPLOM, AMEA, FIZIKA İNSTİTUTU , Gənc Alim və Mütəxəssislərin 2014-cü il ərzində elmi fəaliyyətinə həsr olunmuş müsabiqə.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4397211 
Mobil tel. (+994 50) 5105188 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5395961 
Elektron poçtu mobilkazimov@gmail.com