Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qəhrəmanova Gülnaz Kamal qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Quba rayonu, Yenikənd kəndi   
Təvəllüdü 22.11.1984 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2222.01

Yarımkeçiricilər fizikası

InxGa1-xN çoxqat kvant çuxurlu heterokeçidlərin yetişdirilməsi və optic xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

16

 

4

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Yarımpolyar {11-22} InxGa1-xN çoxqat kvant çuxurlaru heterokeçidlərin yaşıl işığın dalğa uzunluğu oblastında şüalanma intevsivliklərinin artırılması və onların yüksək kvant effektivlikli ağ işıq diodlarının hazırlanmasında tətbiqi.

Çokdivarlı karbon nanoborularının (CNT) sapfir altlıqlar üzərində alınması və onların (bio)sensorlarda tətbiqinin araşdırılması.

III-V grup birləşmələrinin CNT/sapfir altlıq üzərində yetişdirilməsi və karbon nanoboruların GaN strukturların optik xassələrinə təsirinin araşdırılması.

Elmi əsərlərinin adları

1. N. Musayeva, T. Orujov, G. Gahramanova, Ch. Sultanov, R. Hasanov, F.Claudio, F. Cesare, T. Giovanna, S. Beretta, S. Francesco, R.Francesco, B. Laura, Functionalization of carbon nanotubes for nitroaromatic explosive detection, /Proporties, Fabrication and applications of Nano-Materials and Nano-Devices, International Conference nano-M&D 2019, Paestum, Italy, June 04-08, 2019

2. G. Gahramanova, T. Orucov, R. Hasanov, N. Musayeva, R. Jabbarov, Growth of MWCNTs on sapphire substrate as an intermediate layer for III-V group structures, Azerbaijan Journal of Physics, Volume XXIV, №4 Section: En, 2018, pp. 35-37

3. S. Abdullayeva, G. Gahramanova, N. Musayeva, T. Orujov, R. Jabbarov, Investigation of low dimensional materials on sapphire substrate for sensor application, Academician G.B. Abdullayev Centenary International Conference and School Modern Trends in Condensed Matter Physics MTCMP – 2018 September 24-26, 2018 Baku, Azerbaijan// Azerbaijan Journal of Physics, Volume XXIV, №3 Section: En, 2018, pp. 36-38

4. Gulnaz Gahramanova, Rasim Jabbarov, Cesare Frigeri, Investigation of semipolar GaN templates and InGaN multiplies quantum wells grown by HVPE and MOVPE, Azerbaijan Journal of Physics, Volume XXIV, №2 Section: En, 2018, pp. 17-22

5. S. Abdullayeva, G. Gahramanova, R. Jabbarov, Morphology and photoluminescence study of InGaN/GaN(In) heterojunctions, Azerbaijan Journal of Physics, Volume XXIV,№1 Section: En, 2018, pp.59-62

6. S. Abdullayeva, G. Gahramanova, Cesare Frigeri, N. Musayeva, R. Jabbarov, Investigation of InxGa1-xN multi-quantum wells for energy efficiency light emitting diode // International Scientific Conference on Sustainable Development Goals-2017, 24-25 November, Baku, 2017, pp. 391-395

7. Ferdinand Scholz, Marian Caliebe, Gulnaz Gahramanova, Dominik Heinz, Martin Klein, Robert A. R. Leute, Tobias Meisch, Junjun Wang, Matthias Hocker, Klaus Thonke, Semipolar GaN-based heterostructures on foreign substrates // Phys. Status Solidi B, Volume 253, No. 1, 2016, p. 13–22

8. G. Gahramanova, R. Jabbarov, T. Meisch, S. Abdullayeva, N. Musayeva, S. Ozcelik, F. Scholz, Semipolar (11-22) InGaN/(In)GaN quantum well optimization using barriers with low In content //7th International LED conference Istanbul, Turkey, 2015, p. 11-15

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 9 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131  
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5392276 
Mobil tel. (+994 55) 3319048 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

g.qehremanova@physics.science.az

gulnaz_qehremanova@hotmail.com