Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Hadıyeva Aynurə Əlisa qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan r., Abşeron r., Ceyranbatan qəs.   
Təvəllüdü 1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2222.01

Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası

Polipropilen+Dk1 nanogil əsaslı kompozitlərin quruluşunun onların möhkəmlik və elektrofiziki xassələrinə təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

5

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

-PP-yə daxil edilmiş Dk1-in 2,0% miqdarında alınan nanokompozitdə daha nizamlı quruluşun formalaşması ilə əlaqədar olaraq mexaniki möhkəmlik və mexaniki yükün təsiri altında yaşama müddəti artmışdır (σ- 36 % artmışdır.

- İQ spektroskopiya metodu ilə alınan spektrlərin analizi göstərdi ki, elektrik sahəsinin təsiri ilə makromolekullarda kimyəvi rabitələrin qırılması nəticəsində C=C qruplar yaranır. Bu qrupların optik sıxlığı elektrik sahəsinin təsir müddətindən asılı olaraq artır. Lakin PP+2,0% Dk1 nanokompozitində optik sıxlığın artma sürəti saf polimerə nəzərən daha azdır. (PP-də artma sürəti 63%, PP+% Dk1 kompozitində isə 50%-dir).

-PP əsasındakı nanokompozitlərin quruluşunun rentgen quruluş analizi və AQM metodu ilə tədqiqi göstərdi ki, Dk1-in polimerə kiçik miqdarda əlavəsi (2,0%) zamanı fazalararası qarşılıqlı təsirin güclənməsi nəticəsində eksfolyasiyalı nanokompozit alınmışdır. Dk1-in miqdarı artdıqca isə aqlomerasiya prosesinin ehtimalı artır və nanokompozitlərin həcmi boyunca nanohissəciklərin bərabər paylanması və effektiv səthi azalır.

Elmi əsərlərinin adları

1.Polipropilen+nanokil nanokompozitlerinin kuvvetli elektrik alan etkisinden sonra dinamik- mekanik ve fotolüminesans özellikleri ve yapay zeka modellemesi

2. Na montmorillonit nanogilinin PP-nin elektret xassələrinə təsiri

3. Dağıdıcı və stabilləşdirici amillərin təsirindən sonra nanogil əlavəli polietilen nanokompozitlərin elektrik parçalanmasında molekulyar proseslər

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131  
Vəzifəsi böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.

(+994 55) 9970579

(+994 70) 9292600 
Ev tel. (+994 12) 4081125 
Faks  
Elektron poçtu

aynure_82@mail.ru