Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Əsilbəyli Pərvanə Babakişi qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbayan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 1980 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı2222.01

Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası

Maqnıt polımer nanokompozıtlərının struktur və xassələrının formalaşmasında fazalararası qarşılıqlı təsırın rolu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

23

 

6

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

• İlk dəfə olaraq Fe3O4 maqnetit nanohissəciyi daxil edimiş nanokompozitlər alınmış və təcrübi yollarla (AQM, MQM, SEM) təsdiq edilmişdir ki, alınmış materiallarda polimer matrisadakı Fe3O4-ün həqiqi həndəsi ölçüləri maqnit ölçülərindən fərqlənir.

• Müəyyən edilmişdir ki, nanokompozitlərin maqnetit nanohissəciyinin konsentrasiyasından və temperatur-zaman rejimindən asılı olaraq mexaniki möhkəmliyinin dəyişməsi polimer matrisasının üstmolekulyar quruluşunun dəyişməsi və nanokompozitin komponentləri arasındakı fazalararası qarşılıqlı təsirdən asılıdır.

•Təcrübi olaraq müəyyən edilmişdir ki, polimer matrisada Fe3O4 nanohissəciklərinin koaqulyasiyası yalnız maqnetit nanohissəciyinin konsentrasiyasından deyil, həmçinin polimerin kristallaşma dərəcəsindən və üstmolekulyar quruluşundan da asılıdır. Polimerə daxil edilmiş Fe3O4 nanohissəciklərinin birdomenli və çoxdomenli maqnit quruluşları aydınlaşdırılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Исследование влияния температурно-временного режима кристаллизации на механическую прочность магнитного полимерного нанокомпозита ПЭВП+Fe3О4

2. Накопительные процессы в кинетике электрического разрушения полимерных композиций ПП+ПЭНП при умеренных температурах

3. Эффект магнитосопротивление в полимерной нано-композитной системе на основе ПЭ+Fe3O4 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutuAZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel.

(+994 50) 6119394

(+994 77) 2710999 
Ev tel. (+994 12) 376 2638 
Faks  
Elektron poçtu

asilbeyli@mail.ru