Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fizika İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Cəfərova Aynurə Məmmədrza qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri  
Təvəllüdü 27.12.1983 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2212.01

Nəzəri fizika

Deformasiya olunmuş kvant sistemlərinin fərq tənliklərinin həlli 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15

 

4

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qeyri-ekvidistant sonlu konfiqurasiya fəzasında, dinamik simmetriyası CP-deformasiya olunmuş su(2) Li cəbri olan və uyğun dalğa funksiyaları Kravçuk çoxhədliləri ilə ifadə olunan xətti harmonik ossilyatorun diskret modeli qurulmuş və hərtərəfli tədqiq edilmişdir;

Ekvidistant sonsuz-diskret konfiqurasiya fəzasında dinamik simmetriya qrupu so(2,1) Lorens qrupu olan və stasionar hallarının dalğa funksiyaları Meyksner çoxhədliləri ilə ifadə olunan kvant xətti harmonik ossilyatorunun diskret modeli qurulmuş və geniş tədqiq edilmişdir;

Sonlu-kəsilməz konfiqurasiya təsvirində, stasionar hallarının dalğa funksiyaları kəsilməz q-Ermit çoxhədliləri ilə ifadə edilən kvant xətti harmonik ossilyatorunun konfaynment modeli qurulmuşdur;

q-deformasiya olunmuş harmonik ossilyatorun faza fəzası qurulmuş və onun Rocers-Szeqo çoxhədliləri ilə ifadə olunan dalğa funksiyalarının superpozisiyası üçün Husimi paylanma funksiyasının aşkar ifadəsi tapılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

Jafarov E.I., Jafarova A.M., Van der Jeugt J., Spin chains with the modified Racah nearest-neighbour interaction: qubit transfer with high fidelity, Asia-Pacific Conference & Workshop on quantum Information Science, Seoul, Republic of Korea, p.73-74, (2013)

Jafarova A.M., Quantum dissipative harmonic oscillator, Proceedings of Institute of Mathematics and Mechanics jurnalında ,volume XXXIX (XLVII), p.157-164, (2013)

Atakishiyev N.M., Jafarov E.I., Jafarova A.M., Van der Jeugt J., The Husimi distribution function and superposition of q–harmonic oscillator stationary states, Trancactions of  NAS, volume XXXIV, No 1, p.147-156, (2014)

Jafarov E.I., Jafarova A.M., Van der Jeugt J., su(2) Krawtchouk oscillator model under the CP deformed symmetry, XXXIIth International Colloqium on Group Theoretical Methods in Physics, Ghent, Belgium, 14-18 July, 2014, p. 85

Jafarov E.I., Jafarova A.M., Van der Jeugt J., The su(2) Krawtchouk oscillator model under the CP deformed symmetry, IOP Publishing Journal of Physics: Conference Series 597 (2015) 012047 doi:10.1088/1742-6596/597/1/012047

Atakishiyev N.M., Jafarova A.M., Jafarov E.I., Meixner Polynomials and Representations of the 3D Lorentz group SO(2,1) , Communications in Mathematical Analysis,(United States of America) volume 17, Number 2, pp. 14–23 (2014)

Jafarov E.I. , Jafarova A.M., Oste R., Exactly solvable model of the one-dimensional confined harmonic oscillator, Transactions of National Academy of Sciences of Azerbaijan Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, vol. XXXVI, No 4, 8 pp., (2016)

Jafarov E.I. , Jafarova A.M., S.M. Nagiyev, Existence of a pair of new recurrence relations for the Meixner-Pollaczek polynomials, Tbilisi Mathematical Journal (Clarivate Analytics), Vol. 11(3) (2018), pp. 29-39.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti 
Digər fəaliyyəti  Fizika İnstitutunun dissertasiya şurasının nəzdində “Nəzəri fizika” elmi seminarının katibi 
Təltif və mükafatları

Bakı Dövlət Universitetinin Fəxri Fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fizika İnstitutu, AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 131 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 5288703  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

aynure.jafarova@gmail.com, a.jafarova@physics.science.az