Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fiziologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qurbanova Gilas Alı qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Beyləqan r-n, Şahsevən kəndi
Təvəllüdü 18.02.1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan  Dövlət  Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad

 

03.00.13

İnsan və heyvan fiziologiyası

Aspartat- və alaninaminotransferaza fermentinin fəalığının itin görmə analizatorunun şöbələrində hüceyrədaxili  paylanmasının postnatal ontogenezdə və işıqdan məhrum etmə zamanı dəyişilməsinin qanunauyğunluqları.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

Cəmi 49 onlardan 2 dərs vəsaiti, 1 metodik göstəriş. 

 

16

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Görmə deprivasiyası şəraitində postnatal ontogenez zamanı heyvanlarda beynin müxtəlif strukturlarında və subhüceyrə fraksiyalarında qlutamin metabolik tsiklin fermentlərinin katalitik fəallığında baş verən dəyişiklikləri öyrənib. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Субклеточное распределение аспартат-аминотрансферазной активности в структурах зрительного анализатора в период постнатального онтогенеза/ Журнал эволюй.биохимии и физиологии, Москва 1994, -30, -Н  2. -с.23-28

2.Еффеът оф тще ласер радиатион он тще аспартате анд аланинаминотрансферасе аътивитй ин тще дифферент ъортиъал зонес оф тще браин оф тще ратс, 10-тщ Натионал Ъонэресс оф тще Ъщемистрй, Бурса, Туркей, Септембер, 19-21, 1994.-П.-204

3.Impact of visual deprivation of aspartate and alaninaminotransferase activities in synaptosomes of brain visual analysator structures in postnatal ontogenesis in dogs, Joint Meeting of the 16th Biennial meeting of the International Society for Neurochemistry. 28th Annual Meeting of the American Society for Neurochem. Massachussetts, July, 20-26, 1997, p.

4.Анализ некоторых опубликованных исследований механизмов биологического действия низкоинтенсивных электромагнитных излучений, AMEA Elmi İnnovasiyalar mərkəzi Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında Elmi innovasiyanınrolu Beynəlxalq Elmi-praktiki konfransın materialları 24-25 noyabr 2011-ci il. səh. 226-229.

5.Заимоотношение тиреоидных гормонов и прлактина при различных функциональных состояниях организма, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun və Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin Elmi əsərlərinin külliyatı Fiziologiya və Biokimyanın problemləri. XXX cild. Bakı – 2012. səh.197-203

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan və Odlar Yurdu Universitetləri
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. AMEA-nın Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, Az1100, Bakı şəhəri, Şərifzadə 2 
Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4329901
Mobil tel. (+994 50) 3196443
Ev tel. (+994 12) 4305421
Faks  
Elektron poçtu