Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fiziologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Babayev Xanağa Fizuli oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qubadlı rayonu
Təvəllüdü 17.11.1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad03.00.13

İnsan və heyvan fiziologiyası

Kəskin hipoksiya şəraitində beyinin struktur-funksional pozulmalarında lipidlərin perekisli oksidləşməsinin rolu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

113

 

42

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı


2

Əsas elmi nailiyyətləri 1.Müəyyən olunub ki, beyin üzərində hypoxiyanın təsir mexanizmləri, lipidlərin perekosidləşməsi, nəqliyyat fermentlərin fəaliyyətinin, tiol mübadiləsi və neyronların elektrik fəaliyyətinin pozulması ilə müşahidə olunur və beyin üçün daha ağır patoloji nəticələrə gətirib çıxara bilər.2.Zəfəran ekstaktının heyvanlara qabaqcadan verilməsi rentgen süalanmasının radiasiya zədələnməsi nəticəsində baş verən bir sıra biokimyəvi dəyişikliklər korreksiya olunur.

Elmi əsərlərinin adları

1.Влияние L-ДОФА на накопление продуктов перекисного окисления липидов в отдельных структурах мозга при облучении. Радиобиология, 1990, т. 30, № 1, с. 57-61.

2.Influence of paraaminobenzoic acid on accumulation of lipid peroxidation produc­ts in synaptosomal and mitochon­drial fractions of different brain under hypoxia Журн. Успехи геронтологии, вып. 6, Санкт-Петербург, 2001, с. 43.

3.Влияние экстракта шафрана на антиоксидантную систему организма при облучении в дозе 2 Гр. AMEA “Xəbərlər” jurnalı, Biologiya bölməsi, 2012, c. 46-101.

4.Влияние микроволн низкой интенсивности на прооксидантно-антиоксидантное состояние печени у крыс после воздействия рентгеновского. Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 2, 2013, c.80-82.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu,  Bakı AZ1100, Şərifzadə küçəsi 2 
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 4323935
Mobil tel. (+994 50) 5320346
Ev tel. (+994 12) 4320823
Faks  
Elektron poçtu babaevkhanaga@rambler.ru