Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fiziologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Bayramova Yeganə Oqtay qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Tərtər rayonu, Qapanlı kəndi
Təvəllüdü 10.06.1963
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Biologiya fakultəsi
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad03.00.13

İnsan və heyvan fiziologiyası

Amiqdala monoaminlərinin şərti möhkəmləndirici və işəsalıcı reflekslərdə rolu
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

49

 

20

2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayan uzunömürlülərdə baş-beyin fəaliyyətinin müasir kompüter elektroensefaloqrafiyası üsulu ilə tədqiqi nəticəsində mərkəzi sinir sisteminin funksional fəallıq səviyyəsinin fərqli olduğu  və bunun uzunömürlülərin həyat tərzi, ekoloji amillər,coğrafi mövqe kimi faktorlarla  yanaşı,  orqanizmin adaptiv-kompensator xüsusiyyətlərindən daha çox asılı olduğu müəyyən edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Monoaminergic control by amygdalar nuclei of the reinforcing action of conditional stimuli. Amer. Jour. Neurosci. Behav.Physiol, 1995, vol. 25, N2,. –P.158-163.

2.Исследование ЭЭГ-активности головного мозга у долгожителей проживающих в разных экологических условиях. Cборник матер. Российской научно-практической конференции с международным участием, Ростов-на-Дону, 1-3 ноября 2011 года, с.30-32

3.Влияние экстракта солодкового корня  на биоэлэктрическую активность мозга старых кроликов при электромагнитном излучении. Матер. Ⅱ Международ.научной конфер., г.Астрахан, 2-3 ноября 2011 года,с.119-120

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin üzvü D.01.051 Dissertasiya Şurasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  D.01.051 Dissertasiya Şurasının elmi katibi
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, Az1100, Bakı şəhəri, Şərifzadə 2
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4323935
Mobil tel. (+994 50) 5915198
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu bayramova.physiolog@gmail.com