Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Fiziologiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Qaziyev Afiq Qurbanəli oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Şahbuz rayonu, Türkeş kəndi
Təvəllüdü 08.10.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad2611.01 (03.00.13)

İnsan və heyvan fiziologiyası

Сравнительный анализ нейронной активности сенсомоторной коры у кошек в онтогенезе
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

175

 

85


41
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

4
Əsas elmi nailiyyətləri -Ontogenezin müxtəlif mərhələlərində baş beyin sinir hüceyrələrinin aktivlik dərəcələri öyrənilmiş və onların beyin qabığı qatları üzrə funksional kriteriyaları müəyyən edilmişdir.  

-Aşkar edilmişdir ki, beyin qabığının hissi-hərəki mərkəzinin ləngidici neyronlarının funksional yetişkənlik müddəti oyandırıcı neyronlarla müqayisədə gecikir və doğuşdan sonrakı inkişafın 14-15-ci günlərinə təsadüf edir.

-İlk dəfə olaraq baş beyin qabığı local mikro neyron ansamblarında peysmeker əhəmiyyətli neyronlar qrupu aşkar edilmişdir.

-Antenatal inkişafın kritik mərhələlərində ekstremal amillərin (hipoksiya – oksigen aclığı, hipokineziya – hərəkət məhdudluğu və elektromaqnit dalğaları ilə şüalanma) orqanizmin fizioloji funksiyalarının dayanıqlı formalaşma dinamikasına təsirləri öyrənilmişdir.

-Aşkar edilmişdir ki, antenatal (bətndaxili) inkişafın kritik dövrləri müxtəlif mənşəli ekstremal amillərin xroniki təsirinə qarşı seçici reaksiyalarla xarakterizə olunurlar:

a) Bətndaxili inkişafın rüşeym mərhələsinin fiziki-kimyəvi mənşəli ekstremal amillərin təsirinə məruz edilməşi əsasən nəslvermə qabiliyyətinin azalması və dölsüzlüklə nəticələnir;

b) Prenatal ontogenezin dölönü mərhələsində ekstremal amillərin təsirinə məruz edilmiş yeni nəslin sonrakı fərdi inkişafı zamanı yaşamaq qabiliyyətinin zəfləməsi və müxtəlif səviyyəli çatışmazlıqlar təzahür edir;

c) İnkişafın döl dövründə ekstremal amillərin təsirinə məruz edilmiş yeni nəsldə daha çox  sinir sisteminin analitik fəaliyyətində nöqsanlar aşkar edilir.
Elmi əsərlərinin adları 1.Устойчивость межнейронных связей в сенсомоторной коре. Ж. ВНД,1982, т. 32,в. 4, с. 766-769

2. Stability of interneuron’s connections in the sensory motor cortex of cats. J. Neuroscience and Behavioral Physiology.v.14, N2,p.130-136, 1984

3. Смена механизма взаимодействия между нейронами коры на ранних этапах онтогенеза. Кн.” Роль сенсор. Притока в созревании мозга”. Суздаль 1987. с.107-11

4. Tumover of glutamine acid in different areas of brain cortex and hypothalamus under dysfunction of analizator in postnatal ontogenesis. J. Neurochemistry.Vol. 69. 227 p.165 EAST WASHINGTON SQ, PHILADELPHIA, PA19106: LIPPINCOTT-RAVEN PUBL.1997

5. Dynamics of changes in EEC activity in 10 days rabbit kids prenatal developing in conditions of hypoxia of mothers. OsmanGasiUniversity. 2000 Eskisehir, Turkey, p.1089

6. Влияние гипоксии на биоэлектрическую активность зрительной коры у эмбрионов кролика. Российский Физиологический Журнал им. И.М. Сеченова.т,90,№ 8. 2004, с. 181.

7. Послойный анализ биоэлектрической активности зрительной коры мозга у 30 дневных крольчат перенесших пренатальную гипоксию в зародышевом периоде развития. Неврологический вестник. Журнал им.В.М.Бехтерева.Том XL. 2008, вып.2.стр.79-82

8. Postnatal consequences of prenatal hypoxia and hypokinesia. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A, 2009, vol. 35, No 3-4,p.191-199

9. Determining the Amount Glucose, PTT,TT and Nerve in 30-day-old Babies Rabbit of pregnant under Hypoxia. Life Science Journal ,2011; 8(4) p.390-393

10. Participation of Sense Smell at the regulation of serum Glykemic Reactions, PT,T,TT of Rabbit Babies which have Undergone Prenatal Hypoxia at the Initial Period of postnatal ontogenesis. ISSN: 2090-4215 Journal Appiled Enviromental and biological Sciences , 3(5) 42-44,2013
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1.Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İ.P.Pavlov adına Fizioloqlar Cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinin üzvü

2.Beynəlxalq Beyin Tədqiqatları Təşkilatının üzvü

3.Gürcüstan EA –nın Tibbi-Biologiya jurnalının Redaksiya Heyətinin üzvü

4.Respublika Narkomaniya və Narkotik vasitələrin qanunsuz yayılması komissiyasının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 1.Azərbaycan Tibb Universiteti – Normal Fiziologiya kafedrası-10 il

2.Bakı Dövlət Universiteti –İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrası – 21 il

3.Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti- İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrası – 9 il

Digər fəaliyyəti  Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komisiyası  xətti ilə keçirilən sınaq və qəbul imtahanlarında daimi imtahan rəhbəri -14 il
Təltif və mükafatları Ümumittifaq Biologiya və Tibb Olimpiadasının Laureatı
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, Az1100, Bakı şəhəri, Şərifzadə 2 
Vəzifəsi Elmi İşlər üzrə director müavini, laboratoriya rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 43298 99, 4323900
Mobil tel. (+994 50) 3592854
Ev tel. (+994 12) 4295358
Faks (+994 12) 4326768
Elektron poçtu agziyev@bk.ru