Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Coğrafiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Ələkbərova Samirə Oqtay qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 20.05.1985
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Coğrafiya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı25.00.24

Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya

Azərbaycan Respublikasının təsərrüfatına sel hadisəsinin təsirinin iqtisadi-coğrafi tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

32


10

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan Respublikası ərazisində sel təhlükəliliyinin iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi ayrı-ayrı inzibati rayonlar daxilində hövzə təhlili prinsipinə əsasən aparılmışdır. İlk dəfə olaraq, aerokosmik şəkillərin (AKŞ) deşifrlənməsi, statistik rəqəmlərin müqayisəli təhlili, xəritələşdirmə və digər metodlar ilə respublikanın selli çay hövzələrində sellərin təsərrüfata təsiri öyrənilmiş, çöl tədqiqatları əsasında məskunlaşma areallarında sel təhlükəsi müəyyənləşdirilmişdir. İlk dəfə olaraq, Dövlət Proqramlarının tələblərinə uyğun olaraqsellərin təsərrüfata təsirinin iqtisadi-coğrafi tədqiqində tətbiq olunmuş, sosial sığortanın təsərrüfat sahələrinin və əhalinin sel hadisəsindən mühafizə edilməsindəki rolu və perspektivliyi araşdırılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Динамика усиления селеопасности в горных регионах и их воздействие на природно-хозяйственную систему (на примере Азербайджанской части Большого Кавказа) / Вестник Вороженского Государственного Университета, 2014.

2. Антропогенная активизацая опользневых процессов в азербайджанской части Большого Кавказа /  IV Меж. Конфиренция «Наука» образование Германия, 2013 г., с. 111-117.

3. Природные и антропогенные факторы в проявлении катастрофических процессов рельефообразования в азербайджанской части Большого Кавказа / Материалы Международный Науч.-практ. Конференции «УП Жандаевские чтения». Алматы, 2013, с. 39-43.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Gənc Alimlər Şurasının sədri 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393376
Mobil tel. (+994 50) 6250188
Ev tel. (+994 12) 4890426
Faks  
Elektron poçtu

alakbarovasamira@hotmail.com