Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Coğrafiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Kuçinskaya İrina Yakovlevna

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 29.05.1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı


- mövzunun adı5408.01

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası 

Cənub-Şərqi Qafqazın şimal yamacının müasir landşaftlarının differensiasiya xüsusiyyətləri (KŞ indikasion-landşaft deşifrlənmə materialları əsasında) 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

57 məqalə və 1 monoqrafiya

 


30

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə distansion zondlama materiallarının - kosmik şəkillərin landşaft indikasiya metodu vasitəsi ilə deşıfrlənməsi üzrə ixtisaslaşmaqla landşaftların, onların təbii-antropogen amillərinin təsiri ilə dəyişilməsi qanunauyğunluqlarını tədqiq etmişdir. Onun mürəkkəb landşaft strukturuna malik dağlıq ərazilərin geosistemlərinin ekoloji-coğrafi funksional xüsusiyyətlərini kosmik şəkillərin deşifrlənmə materialları əsasında tədqiq etməsi və onları qiymətləndirməsi nəticəsində əldə etdiyi elmi-metodiki ümumiləşdirmələr diqqətə layiqdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Conditionality of change of landscape-ecological situation of the northern slope of the South-Eastern Caucasus by exodynamic processes. Azərb. МЕА Xəbərləri. Yer Elmləri, 2003, №4, с. 12-16.

2.  Ландшафтно - экологическая  дифференци-ация горных геосистем. Баку, 2011.

3. Динамика изменения ландшафтно - экологической обстановки на Большом Кавказе (в пределах Азербайджана). «Вопросы географии и геоэкологии», Алматы, №3, 2013, с. 50-58.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

2 il – BDU və “Qərb” Universiteti

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393376 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu irgeo@mail.ru