Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Coğrafiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

İsmayılov Mirnuh Cavad оğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Masalli rayonu, Ərkivan kəndi
Təvəllüdü 1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktotu
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 


11.00.01. 

Fiziki coğrafiya, landşaftların geofizikası və geokimyası

Şollar və Lənkəran ovalığının düzənlik meşə landşaftlarının dinamikası və onlardan istifadə edilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

60-dan çox

 


12

 

1
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

İlk dəfə düzənlik landşaftlarının dinamikasında təbii və antropogen amillərin nisbətini və inkişaf tendensiyalarını müəyyən etmiş və müvafiq proqnozlar vermişdir.

Azərbaycan landşaftlarını təbii ehtiyat potensialına görə qruplaşdırmış və orta miqyaslı (1:500000) xəritə tərtib etmişdir.
Kür-Araz ovalığı landşaftları ekoloji potensialına görə qruplaşdırılmış və xəritələşdirilmişdir.
Azərbaycan landşaftları ekoloji risk və təhlükə dərəcəsinə görə qruplaşdırılmışdır.
Xəzərin cənub qərq sahilləri landşaftları ekoloji vəziyətinə görə qruplaşdırılmış və xəritələşdirilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Екологические  особенности ландшафтов  контакта зон круных морфоструктур .  Вопросы географии Казахыстана, том-1 Караганда-2009.

2. Şərqi Qafqaz landşaftlarının formalaşmasının geofiziki xüsusiyyətləri .  Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XV cild, Bakı -2010.

3. Выявление структурно-функциональных особенностей современных ландшафтов контактных зон с целью территориального планирования. Актуальные проблемы ландшафтного планирования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции Москва-2011 стр. 138-141.

4. Эколого-социальные угрозы устойчивого развития регионов Азербайджана. Известия Российской академии наук, серия географическая, №4 Москва-2011, стр. 54-62.

5.Azərbaycanda geosistemlərin optimallaşdırılmasının müasir vəziyyəti və onun istiqamətləri . Kür-araz ovalığı timsalında  Azərbaycan Coğ Cəm-nin əsərləri, XVI cild, Bakı-2011.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

BDU-da saat hesabı

 
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin  elmi katıbi TQUDK-nın Coğrafiya üzrə eksperti
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393376
Mobil tel. (+994 50) 5416430
Ev tel. (+994 12) 4774124
Faks  
Elektron poçtu

mirnuh.ismayılov@yahoo.com