Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Coğrafiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Yunusov Müseyib İdris oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer AzərbaycanRespublikasıOğuz rayonu, Kərimli kəndi
Təvəllüdü 17.12.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

11.00.01.  

Fiziki Coğrafiya, Landşaftların geofizikası və geokimyası

Kür-Araz ovalığı təbii komplekslərinin irriqasiya-meliorasiya tədbirlərinin təsiri ilə dəyişilməsi (Kür çayının sağ sahili hissəsində

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50-dən çox

 

15
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Kür-Araz ovalığı təbii komplekslərinin irriqasiya-meliorasiya tədbirləri ilə dəyişilməsini kosmok şəkillərin landşaft-indikasiya metodu vasitəsi ilə deşifrlənməsini aparmaqla, landşaftların differensiasiya xüsusiyyətlərini, onların təbii-antropogen amillərin təsiri ilə dəyişilməsi iqanunauyğunluqlarını tədqiq etmişdir. Arid geosistemlərin ekoloji müxtəlifliyi, onların ekoloji potensiallarının qiymətləndirilməsi, dayanıqlı komplekslərin yaradılması, geosistemlərin tarazlı inkişafının funksional qanunauyğunluqları, landşaft planlaşdırılması istiqamətlə-rində tədqiqatlar aparmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Ландшафтное дешифрирование агроирригационных комплексов правобережья р. Куры. Ландшафтное дешифрирование агроирригационных комплексов Кура-Аразской низменности. Мат-лы конф. «Географическая наука в Казахстане: Результаты и пути развития», Алмааты, 2000.

2. Факторы влияния эко-географических условий на современные ландшафты прикаспийских низменностей (на примере Самур-Дивичинской низменности). «Географические проблемы устойчивого развития: Тео-рия и практика» Мат-лы междунар. научно-практ. конф. посвященной 70-летию института Географии АО ЦНЗ МО РК. Алматы, Казахстан, 2009.

3. Mil düzü landşaftlarının mühafizəsi. Monoqrafiya. (T.O. İbrahimov, D.E.Yusifov birgə) Bakı, ”Mars-Print”, 2012, 205 səh. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393376
Mobil tel.

(+994 50) 6151597

(+994 70) 6151597
Ev tel. (+994 12) 5600852
Faks  
Elektron poçtu

yunusov.müseyib@mail.ru