Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Coğrafiya İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Rüstəmov Qalib İsaq oğlu

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri
Təvəllüdü 06.02.1953 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı


- mövzunun adı5408.1

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası

Böyük Qafqazın cənub yamacı landşaftlarının ekoloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40-dan çox

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Uzun müddətli elmi tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisindəki ayrı-ayrı landşaft qurşaqlarında mövcud geokimyəvi şəraitin insan sağlamlığına təsiri araşdırılmış, müxtəlif  landşaft tipləri üçün daha çox səciyyəvi olan xəstəliklər, xüsusi ilə mikroelementlərin anomal konsentrasiyasının təsirindən yaranan xəstəliklər və onların yayılma dərəcəsi müəyyənləşdirilmişdir. İlk dəfə olaraq bir sıra xəstəliklərlə müxtəlif mikroelementlərin konsentrasiyası arasında korrelyasiya əlaqəsi müəyyən edilmiş, bütünlükdə respublika ərazisi üçün tibbi-ekogeokimyəvi landşaft xəritəsi tərtib olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycan landşaftlarının tibbi-ekogeokimyəvi differensiasiya xüsusiyyətləri və onların xəritələşdirilməsi. AMEA-nın Xəbərləri. 2009 (B.Ə. Budaqov,  A.H. Əhmədovla birgə)

2. Tibbi ekogeokimyəvi landşaft xəritəsi. Azərbaycan Respublikasının ekoloji atlası, 

(B.Ə. Budaqov,  A.H. Əhmədovla birgə) 2010, s. 97-98, 

3. Böyük Qafqazın Şimal-Şərq yamacı landşaftlarının geokimyəvi şəraitinin ekoloji qiymətləndirilməsi.

(A.M.Rüstəmova, E.S. Sultanovla birgə) AMEA-nın Xəbərləri, 2012.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU-nun Coğrafiya fakültəsi
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı ş., H.Cavid  pr. 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393376
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu

qalib.rustamov@mail.ru