Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Abbasova Məlahət Tələt qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan  Respublikası, Dəstəfür r-nu, Dəstəfür k-di
Təvəllüdü 01.11.1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-   ixtisas şifri

-   ixtisasın adı

-   mövzunun adı

                    


2306.01

Üzvi kimya

Üçlü əvəzolunmuş ikiqat rabitə üzrə bəzi elektrofil birləşmə reaksiyaların stereokimyası
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

123

 

43

 

24

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 14
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq alkanolaminlərin və alkilendiaminlərin formaldehid və tərkibində hidroksil saxlayan birləşmələrlə üçkomponentli kondensləşmə-heterotsiklləşmə reaksiyası tədqiq edilmişdir;

Ədəbiyyatda məlum olmayan 1,3-diheterotsikloalkanların N-alkoksimetil törəmələri sintez edilmişdir;

Müəyyən edilmişdir ki, alınmış maddələr yüksək bioloji aktivliyə malikdir; yağlayıcı-soyuducu mayeləri mikrobioloji zədələnmədən qoruyan biosidlər (Азин-1, Азин-2), neft çıxarma sahəsində biogen sulfatreduksiyaedici bakteriyalara qarşı bakterisidlər (Азин-5, Азин-6) işlənib hazırlanmış və sənaye sınaqlarından keçmişdir
Elmi əsərlərinin adları 1. Шахгельдиев М.А., Аббасова М.Т.,  Морозова Л.П., Солтанова З.Г. и др. α,ω-Бис-(1,3-оксазациклоалкан-3-ил) меток-сиалканы в качестве антимикробных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям. Авт.свид. СССР. № 1193993. 1982.

2. Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т.,   Солтанова З.Г. Спектры ЯМР и строение 3-органилоксиметил-1,3-оксазациклоал-канов. Аз.Хим.Журн. НАНА №1. 2007. С.16-19.

3. Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т.,   Бабаева Г.Б. Соединения, содержашие связанный формальдегид и их антимикробные свойства.Технологии нефти и газа. Москва. №1. 2014, с.36
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1.«Əmək veteran» medalı

2. «SSRİ-nin əməkdar ixtiraçısı» medalı

3. Азин-1 və Азин-2 biosidlərinin tətbiqinə görə mükafat

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.A.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası InstitutuAZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149653
Mobil tel. (+994 55) 7664453
Ev tel. (+994 12) 3723264
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru