Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Akçurina Tənzilə Həsənovna

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdam r-nu, Ağcəbədi k-di
Təvəllüdü 29.05.1947
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru                     
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 

2314.01

Neft kimyası

Sürtkü yağlarında antioksidant, özlülüyə və yeyilməyə qarşı işlənən aşqarların termiki analiz üsulları ilə tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

95

4730

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sürtkü yağlarında aşqar kimi işlənən müxtəlif sinif üzvi maddələrin termoanalitik tədqiqat  üsulları işlənib hazırlanmışdir;

Birləşmələrin quruluşu, onların yüksək temperatur şəraitində hərəkət tərzi və aşqar kimi təsirlərinin effektivliyi arasında qanunauyğunluqlar tapılmışdır;

Aparılan tədqiqatların nəticələri bir çox  sinif birləşmələrinin müxtəlif istismar şəraiti üçün aşqar kimi  sintezi və seçilməsinə nəzəri cəhətdən əsaslanmış yanaşmanı işləyib hazırlamağa imkan yaratdı ki, bu da tələb olunan funksional xüsusiyyətlərə malik yüksək effektli aşqarların məqsədyönlü sintezinin əsaslarının inkişafına töhfə ola bilər.
Elmi əsərlərinin adları 1. Акчурина Т.Х. Термическая стабильность эфиров дитиокарбаминовых кислот. Журнал «Нефтепереработка и нефтехимия». Москва. №9. 2013. С.32-35.

2. Акчурина Т.Х., Эфендиева Х.К., Алиева М.Н. Термическая стабильность эфиров ксантогеновых кислот. Журнал «Нефтепереработка и нефтехимия». Москва. №8. 2012. С.32-34.

3. Акчурина Т.Х., Алиева М.Н., Гамидова Ш.Я. Термодеструкция эфиров бутилксантогеновой кислоты – противоизносных и противозадирных присадок. Журнал «Нефтепереработка и нефтехимия». Москва. №3. 2010. С.26-29.

4. Акчурина Т.Х., Кязим-заде А.К., Нагиева Э.А. Термоаналитические исследования модифицированных присадок алкилфенолятного типа. Журнал «Нефтепереработка и нефтехимия». Москва. №12. 2009. С.19-22.

5. Акчурина Т.Х., Мустафаев Н.П., Рамазанова Ю.Б. Термическое разложение трихлоралкиловых эфиров дитиокарбаминовых кислот. Журнал «Нефтепереработка и нефтехимия». Москва. №7. 2008. С.39-42.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1995-ci ildən ABŞ-ın Nyu-York Elmlər Akademiyasinin fəxri elmlər doktoru və üzvüdür.
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.A.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası InstitutuAZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 12) 5149651
Ev tel. (+994 55) 4634605
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu talya.akchurina@mail.ru