Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Babayev Sabir Sahib oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Salyan şəh.
Təvəllüdü 18.05.1958
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru            
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 

2314.01

Neft kimyası

3-əvəzli tietanların sintezi və onların sürtkü yağlarına aşqar kimi tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36

 

6

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sintez edilmiş müxtəlif əvəzedici daşıyan 3-əvəzli tietanlar və tiiranların quruluşu ilə yeyilmə, siyrilmə və antioksidləşdirici xassələri arasında olan əlaqə tədqiq edilmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Fərzəliyev V.M., Allahverdiyev M.Ə., Babayev S.S. Kükürd üzvi birləşmələrin quruluşu ilə onların yeyilmə və siyrilməyə qarşı xassəsi arasında əlaqə. Akad.Ə.M.Quli yevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransı, 2012, s.27

2. Əkbərov N.Ə., Fərzəliyev V.M., Səfərov Y.S., Babayev S.S. Dialkilditiokarbamat əvəzli tiiran və tietanların sintezi və onların yağlayıcı xassələrinin tədqiqi. Kimya problemləri jurnalı, №2, 2006, s.318-321

3. Fərzəliyev V.M., Allahverdiyev M.Ə., Babayev S.S. Azərbaycan Patenti i 2009 0201.Aromatik aminturşuların 1,2-epitio-3-xlorpropan ilə reaksiyası.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.A.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası InstitutuAZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149651
Mobil tel. (+994 55) 2103433
Ev tel. (+994 12) 5058334
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru