Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Babayeva Gülşən Bala-Ağa qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh.
Təvəllüdü 19.05.1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı

 


2306.01

Üzvi kimya

N-alkoksimetilimidazolidinlər və N-alkoksimetil-perhidropirimidinlər (Sintezi, xassələri, bioloji aktivliyi)
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

86

 

36

 

22

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 4
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Neft məhsullarının biozədələnmədən qorunması məqsədilə yüksək antimikrob xassəyə və geniş təsiretmə qüvvəsinə malik 1,3-diazatsikloalkanların  yeni törəmələrinin məqsədyönlü sintezi işlənib hazırlanmışdır. Yeni sintez edilmiş 1,3-diazatsikloalkanların törəmələri həm də potensial antivirus xassəli maddələr kimi də maraq doğurur;

Yeni yüksəkeffektli bakterisid-fungisid xassəyə malik Азин-5 biosidi alınmışdır. Азин-5 biosidi YSM-i biozədələnmədən qorumaqla bərabər neft sənayesində istifadə olunan SAM (səthi aktiv maddələrin) biodestruksiyasının qarşısını alır. 

Elmi əsərlərinin adları 1. Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т.,   Бабаева Г.Б. Производные N-алкил- (арил)- 1,2(1,3)-диазациклоалканов. Антимикробные свойства. Химия и технология топлив и масел. Москва. 2009. №2. С. 28

2. Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т.,   Бабаева Г.Б. Синтез N, N΄-Бис-алкоксиметилпиперазинов и исследование их антимикробных свойств. Журн. Прикладной химии. Санкт-Петербург. 2009. Вып.5. Т. 82. С. 871-873.

3. Фарзалиев В.М., Аббасова М.Т.,   Бабаева Г.Б. Соединения, содержащие связанный формальдегид и их антимикробные свойства. Технологии нефти и газа. Москва. №1. 2014, с.36.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.A.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası InstitutuAZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149653
Mobil tel. (+994 55) 7396480
Ev tel. (+994 12) 5202146
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru