Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  Aşqarlar Kimyası İnstitutunun fəlsəfə doktorları

Cəfərova Təranə Cəfər qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respulikası, Naxçıvan şəh.
Təvəllüdü 25.05.1950
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru   
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-  ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

 


2314.01 

Neft kimyası

Fenol və fenolsufidlərin aminometil törəmələri metalların korroziya inhibitorları və yağlara aşqar kimi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 9
Kadr hazırlığı:     

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Patent idarəsinə göndəriləcək ixtiraya dair iddia sənədləri işlənilir, müvafiq elmi texniki ədəbiyyatdan istifadə olunmaqla  informasiya ilə təchiz olunur,  mühafizə qabiliyyətli elmi işlər aşkara çıxarılır və onların patentlə hüququ müdafiəsinin təmin edilir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Сардарова С.А., Джафарова Т.Д., Гаджиева М.М., Мамедов Ф.А. Бензоилетил-диметил-гексакарбонилме-тиламмоний хлорид в качестве антимикробной присадки к смазочно-охлаждающим жидкостям, Пат.приоритет ОГ 060307 i2007. 0046.

2. Джафарова Т.Д., Мирзоева М.А., Мамедов Ф.А., Кязимов В.М, Рзаева С.Я. Синтез и исследование аминометильных производных 2-гидрокси-3-метилтио-5-алкилтиофенолов, Kimya problemləri Bakı 2008, № 3, s.503-507.

3. Мирзоева М.А., Джафарова Т.Д., Мамедов Ф.А., Кязимов В.М. Ингибирующая композиция для защиты водооборотных систем от коррозии и солеотложения, “Azərbaycan neft təsərrüfatı” 2010, № 11.

4. М. А. Мирзоева, Ф. А. Мамедов, В. М. Кязимов, Т.Д. Джафарова Исследование антиокислительных свойств ряда производных 2-гидрокси-5-трет.. бутилфенил-метильсулфида методом анодной вольтамперометрии Kimya problemləri Bakı 2011, №3, s. 442-446.

5. В. М. Фарзалиев,М.А. Мирзоева, Т.Д. Джафарова,İ. А. Рзаева, Ф. А. Мамедов Исследование влияния некоторых производных 2-метил-тио-4-трет-бутилфенола на окисление кумола, Azərbaycankimya jurnalı Bakı 2014 №2.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları D.İ.Mendeleyev adına Ümumittifaq Kimya Cəmiyyətinin mükafatı 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.A.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası Institutu,AZ1029, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, 2062-ci məhəllə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5149652
Mobil tel. (+994 50) 6840192
Ev tel. (+994 12) 5664758
Faks (+994 12) 5149612
Elektron poçtu aki05@mail.ru